Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Samma låga coronanivå i avloppsvattnet

Publicerad

Halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg ligger kvar på låg nivå. Det visar senaste resultaten och analyserna från Göteborgs universitet.

Under andra halvan av maj och så gott som hela juni steg den relativa nivån av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg.

Den högsta noteringen, i slutet av juni, låg visserligen långt under den extrema toppnoteringen för pandemivåg fyra men samtidigt över de tidigare pandemivågornas toppar.

För en vecka sedan noterades dock en relativt kraftig nedgång av coronahalten i avloppsvattnet, och i den nu aktuella veckomätningen har nivån inte förändrats.

Färre sjukdomsfall att vänta

Om tidigare mönster håller i sig kan det ökande antalet sjukdomsfall som rapporterats de senaste veckorna därmed förväntas sjunka om någon veckas tid.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

– Det är fortfarande låga nivåer av sars-cov-2 i avloppsvattnet, och vi hoppas att det ska hålla sig där, säger Heléne Norder, forskningsledare och mikrobiolog, om det aktuella veckoresultatet, baserat på prover tagna vecka 27, den 4-10 juli.

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg pågår sedan februari 2020. De görs av en forskargrupp på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner.

Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten. Gruppen som sedan mäter och analyserar proverna rapporterar direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland.

Enterovirus och adenovirus

Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock minskat successivt i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.

Utöver sars-cov-2 undersöks halten av enterovirus, som ligger relativt högt för säsongen. Enterovirus kan ge ett brett spektrum av symptom från vanlig förkylning till inflammation i hjärtsäcken, hjärnhinneinflammation och förlamning. Majoriteten får dock lindriga symtom.

Halten adenovirus, som ger luftvägsinfektioner och misstänks för att även ge gulsot hos barn, har legat lågt de senaste fyra veckorna men stiger nu igen i mätningarna av avloppsvatten i Göteborg.