Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Så bevakar lokaltidningar äldreomsorg

Äldreomsorgen utgör ungefär 20 procent av den kommunala verksamheten och är med andra ord lika stor som grundskolan. Men hur bevakas äldreomsorgen i den lokala nyhetsjournalistiken?

Det har forskarna Magnus Fredriksson och Christian Mossberg vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) undersökt.

Forskarna har studerat nyhetsjournalistiken i fyra lokala morgontidningar under två år och har totalt kodat samt analyserat 1 078 tidningsartiklar.

Det visade sig att bevakningen av äldreomsorgen omfattar ungefär en artikel varannan utgivningsdag i någon av de fyra tidningarna.

Debattartiklar och/eller insändare var den näst vanligaste typen av artikel i underlaget näst efter nyhetsartiklarna.

Nio av tio artiklar i materialet fokuserar på lokala förhållanden, det vill säga att det är den egna kommunens verksamheter som bevakas snarare än nationella företeelser.

Handlar oftast om tillgång på platser och kvalité

Det är två sakområden som dominerar rapporteringen om äldreomsorgen i de fyra tidningarna - dels tillgången på platser, dels kvalité och boendemiljö.

  • Med tillgång på platser avses kötider, i vilken mån det (inte) finns platser, huruvida kommunen arbetar för att utöka antalet platser eller hamnar i situationer där de väljer att dra ner och/eller skrivningar som pekar mot att det blir fler/färre äldre i kommunen.
  • I artiklarna om boendemiljö och kvalité sätts de boendes trygghet i centrum, i vilken utsträckning det förekommer olyckor, vilken mat som erbjuds och annat som berör vardagslivet för de äldre.

Brukare kommer sällan till tals

På det hela taget konstaterar forskarna att mediebilden domineras av beställare och utförare. I första hand är det politiker och förvaltningen (beställare) och de som levererar äldreomsorg (utförare, chefer och anställda) som uppmärksammas i nyhetsjournalistiken. Övriga aktörer, de som brukar omsorgen och de som på annat sätt berörs för en många gånger undanskymd tillvaro.

Läs mer

Hämta rapporten En fråga om tillgång, kvalité och arbetsvillkor. Mediebilden av äldreomsorgen i fyra svenska lokaltidningar här (pdf).

Rapporten är skriven inom ramen för två verksamheter:

  • Forskningsprojektet Medialisering av, i och mellan organisationer – förekomst, dynamiker och konsekvenser i den privata, den offentliga och den ideella sektorn vars övergripande syfte är att studera styrning och ledning av äldreomsorgen i allmänhet och mediers betydelse för detta i synnerhet. Projektet finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse och Tore Browaldhs Stiftelse och leds av professor Josef Pallas vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
  • AgeDEM, en forskargrupp som studerar äldre med särskilt fokus på jämlikhet, demokrati och medier och som leds av Maria Edström (JMG). Gruppen ingår i AgeCap, ett forskningscentrum vid Göteborgs universitet som samlar forskare från 25 discipliner som alla studerar åldrande och hälsa utifrån olika utgångspunkter.
    Läs mer om Agedem: https://jmg.gu.se/forskning/alla_projekt/agedem