Bild
Mottagarna av Sahlgrenska akademins pedagogiska pris 2021, Marja Öller och Tove Lagerberg, presenterar på kick-offen för logopedprogrammets nya utbildningsplan i augusti 2018.
Mottagarna av Sahlgrenska akademins pedagogiska pris 2021, Marja Öller och Tove Lagerberg, presenterar på kick-offen för logopedprogrammets nya utbildningsplan i augusti 2018.
Foto: Kristina Lundholm Fors
Länkstig

Professionskurser inom logopedi belönas med Sahlgrenska akademins pedagogiska pris

Publicerad

Sahlgrenska akademins pedagogiska pris ges i år till de båda lärarkollegorna Tove Lagerberg och Marja Öller Darelid för att de med stor framgång utvecklat och genomfört nya professionskurser på logopedprogrammet, åtta delkurser som ges varje termin under hela utbildningen.

Logopedyrket har förändrats mycket de senaste åren. Logopeder återfinns nu inte bara inom vården, utan kan ha andra roller, exempelvis inom kommun och skola. Mellan 2016 och 2018 gjorde lärarkollegiet för logopedprogrammet därför om hela utbildningsplanen, för första gången på 16 år. De båda kollegorna Tove Lagerberg och Marja Öller Darelid tog då initiativ till nya professionskurser bestående av delkurser som återkommer på programmets alla åtta terminer.

Bild
Bild från Marja Öller Darelids och Tove Lagerbergs zoommöte om professionskursen den 1 september i år.
Bild från Marja Öller Darelids och Tove Lagerbergs zoommöte om professionskursen den 1 september i år.

– Vi insåg att det behövdes en tydligare progression och en kurs som klargör för studenterna vad de ska ha de teoretiska kurserna till när de kommer ut i yrkeslivet som färdiga logopeder. För studenterna innebär det att de får möjlighet att bygga upp en trygghet i alla de roller de kan ta när de är färdiga logopeder, säger Tove Lagerberg, universitetslektor på sektionen för hälsa och rehabilitering vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, som också är programansvarig för logopedprogrammet sedan 2013.

Bild
Marja Öller Darelid på kick-offen för utbildningsplanen i augusti 2018.
Marja Öller Darelid på kick-offen för utbildningsplanen i augusti 2018.
Foto: Kristina Lundholm Fors

– Det har varit väldigt roligt att arbeta fram kursen tillsammans. Vi har brainstormat ihop och inte dragit oss för att testa helt nya grepp. Vi har diskuterat och rannsakat oss själva, och vänt och vridit på olika moment i kursen, berättar Marja Öller Darelid, universitetsadjunkt som varit med och drivit logopedprogrammet vid Göteborgs universitet under många år.

Progression genom programmet

I professionskursens delar återfinns moment om bland annat auskultation, pedagogik, etik och juridik, jämlik vård, röst- och talmetodik, evidensbasering, och professionellt förhållningssätt. Eftersom den nya utbildningsplanen började gälla från höstterminen 2018 har nu nästan alla delkurser inom professionskursen hunnits ges åtminstone en gång, utom de allra sista kurserna på termin sju och åtta, som under året kommer ges för första gången.

– Studenterna har för det mesta varit mycket positiva. Precis som alla andra fick vi ju ställa om hastigt för att anpassa oss efter restriktionerna under pandemin, men ofta har kurserna ändå gått bra att genomföra på digital väg. Att använda breakout-rooms i Zoom har till exempel passat upplägget väldigt bra, säger Tove Lagerberg.

Livslångt lärande

Att professionskurserna fallit väl ut visar kursvärderingar och även resultaten från de slutseminarier som logopedprogrammet infört i slutet av varje läsår. Då får studenterna arbeta med målen i Högskoleförordningens Examensbeskrivning för Logopedexamen, det vill säga vad de ska kunna för att få en examen och kunna ansöka om legitimation.

– För varje mål får de ange hur långt de kommit och hur de tycker att de fått den kompetensen. I slutet av termin två kan de behöva hjälp att förstå målen och därefter ser vi en tydlig utveckling. Det blir en långsiktig vinst där studenterna får en tydligare bild av vad de olika områdena inom logopedin tillför varandra, vad studenterna måste kunna för att arbeta som logopeder, säger Marja Öller Darelid, som får medhåll av Tove Lagerberg:

– Att de får insikt i sin egen lärandeprocess gör det också tydligt för studenterna att lärandet ska fortsätta hela deras yrkesliv.

MOTIVERING FÖR PRISET:

Sahlgrenska akademins pedagogiska pris 2021 går till Tove Lagerberg och Marja Öller Darelid, som med stor framgång har utvecklat och genomfört en professionskurs inom logopedprogrammet. Med nytänkande och en klar pedagogisk idé har de skapat en kurs som tydliggör, både för studenter och lärare, progression och kontinuitet vad gäller generiska kunskaper. Tove Lagerbergs och Marja Öller Darelids utvecklingsarbete är en utmärkt modell även för andra program inom akademin för att säkerställa att studenter får en gedigen grund att stå på inför det kommande yrkeslivet.