Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Personcentrerad vård kortar vårdtid med 24 procent

Publicerad

Avdelning 352a på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra har arbetat med ett strukturerat personcentrerat arbetssätt sedan 2011. Detta arbetssätt visar sig ha resulterat i en successiv förkortning av vårdtiden på avdelningen med 24 procent fram till nu, från 6,4 till 4,86 dygn.


– Detta innebär att vi omsätter 500 patienter mer än en jämförbar avdelning per år, säger Ann Lolohea, vårdenhetschef på avdelningen.
Personcentrerad vård innebär främst ett annat förhållningssätt där man ser patienten som en kapabel person med resurser och förmågor. Rent praktiskt innebär detta att personalen arbetar tillsammans med patienten, sätter in denne i planeringen och gemensamt tar fram en vårdplan som innefattar ett preliminärt utskrivningsdatum.


Personalen på avdelningen har själva tagit fram ett strukturerat arbetssätt för hur detta bäst utförs i deras egen verksamhet. På avdelning 352a är vårdplanen bland annat baserad på ett ”ankomstsamtal” som hålls med patienten inom 24 timmar efter patientens ankomst till avdelningen. Detta samtal, med patientens berättelse som utgångspunkt, får ta sin tid; mellan 10-40 minuter beroende på person. Personalen ställer öppna frågor och lyssnar på patienten.


Patienterna får också löpande ta del av dokumentationen i form av utskrifter av vårdplanerna samt uppmuntras att ställa frågor till personalen. De får en ”vårddagbok”, som i ett projekt tagits fram i samarbete med patienter och personal, där de kan anteckna under sin sjukhusvistelse.

– Vårddagböckerna uppskattas mycket och används av patienterna. Vissa personer fyller sin helt och ber om fler exemplar, berättar sjuksköterska Karin Käck, det har även hänt att folk tar med sin vårddagbok om de läggs in igen.


Andra resultat av arbetssättet är ett förbättrat resultat för bland annat bemötande, delaktighet, helhetsintryck och information i den nationella patientenkäten. Men det finns i nuläget naturligtvis också problem med arbetssättet, främst att dagens vårdsystem inte är upplagt för det. Personalen rapporterar att IT systemet är det största problemet; den dokumentation man vill göra går helt enkelt inte att få in i det nuvarande IT systemet. Detta innebär att man får knåpa en del och dokumentera dubbelt.


Sektionschef Jerzy Kaczynski tycker att den största vinsten med det personcentrerade arbetssättet är det ökade samarbetet mellan alla personalgrupper och involveringen av patienterna som tar tillvara vårdens resurser mycket bättre.

– Det som från början övertygade mig om att personcentrerad vård kunde vara något annat än bara en ny modefluga var att det baseras på riktig vetenskaplig evidens, säger han också.

Trots den ökade arbetsbörda det innebär att omsätta en sådan ökning av patienter är Ann, Jerzy och Karin eniga om att har man börjat med personcentrerad vård är det i stort sett omöjligt att återgå till det traditionella arbetssättet.