Länkstig

Öppen föreläsning om människans ansvar för jorden

Människan tär alltmer på jordens resurser. Hur ska vi klara att ta hand om konsekvensen av vårt sätt att leva? Det ska Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, prata om vid en öppen föreläsning på Världskulturmuseet.

Onsdagen den 20 november klockan 13 hålls höstens första föreläsning i serien Ett HUM om, med forskare i olika humanistiska ämnen.

Filosofen Christian Munthes föreläsning heter Jordens framtid – eller människans?

porträtt christian muntheDu ska prata om att vi kanske måste omvärdera vår syn på vad som är viktigt – vad ska vi fokusera mer respektive mindre på?

– Vi ska fokusera mer på vårt gemensamma politiska ansvar för framtiden, de värden som kommer ur att vi är globalt beroende av varandra och natursystemen, och mindre på vår egen roll som enskilda individer.

Vad tror du krävs för att människan ska klara att ställa om till en mer hållbar livsstil?

– Samhällsförändringar som gör att utrymmet för kortsiktigt, egenintresserat handlande minskar, och där de verkliga kostnaderna för överkonsumtion inte slätas över.

Hur ska den enskilda individen tänka för att klara de utmaningar vi står inför?

– Man ska inte tänka så mycket på vad man själv kan göra i sitt dagliga liv, men desto mer på vad man kan göra som politisk varelse.

Föreläsningen hålls den 20 november klockan 13.00 på Världskulturmuseet, Göteborg.

OBS! Föranmälan krävs till Mattias Kästel: mattias.kastel@varldskulturmuseerna.se

Jordens framtid – eller människans?

Allt fler människor befolkar vår planet och ställer allt högre krav på livet. Samtidigt tär vi mer och mer drastiskt på jordens begränsade resurser på ett sätt som inte tar hänsyn till framtida generationer. Hur ska människan klara att ta hand om konsekvensen av sitt eget levnadssätt? Borde vi helt och hållet omvärdera vår syn på vad som är viktigt och på vår egen roll i universum?

Med Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Föreläsningen ingår i serien Ett HUM om som arrangeras av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Det innebär öppna föreläsningar på Stadsbiblioteket, Världskulturmuseet och Frölunda Kulturhus fram till våren 2020. Du får träffa forskare, studenter och studievägledare, kan ställa frågor och få perspektiv på nya utbildningsmöjligheter och framtida arbetsmarknad.

Ett demokratiskt och framgångsrikt samhälle behöver innovation och kreativitet för att skapa nya idéer – men också eftertanke och analys. En humanist kan bidra med kunskap om språk, kultur och historia, och är tränad att ställa relevanta frågor, analysera och kommunicera. Dagens humanister arbetar också med ämnesområden som teknik, miljö, digitalisering och medicin.

Bild: Monica Havström