Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ojämlika förutsättningar för ett längre arbetsliv

Publicerad

De flesta som fortsätter förvärvsarbeta efter 65 år gör det för att de uppskattar arbetet och för att den sociala kontakten som arbetet ger är viktig.
Utbildning, hälsa och ekonomi påverkar den enskildes möjligheter att påverka beslutet att fortsätta förvärvsarbeta eller att gå i pension. Det visar en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Rapporten Att arbeta vidare efter 65 – vem gör det och varför? är skriven av Isabelle Hansson, Linn E Zulka, Marie Kivi, Linda B Hassing och Boo Johansson, samtliga verksamma vid Psykologiska institutionen och Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet.

Alla kan eller vill inte fortsätta arbeta

Utökningen av anställningstryggheten gör det lättare att vara kvar i sitt arbete. Arbetskamrater, trivsel, känslan av att bidra och möjligheten att förbättra sin pension kan vara några av skälen att arbeta vidare. Men förutsättningarna varierar, alla kan eller vill inte fortsätta att arbeta, och det måste vi som samhälle ha förståelse och respekt för, säger delegationens ordförande Anders Ferbe.

Hälsa och ekonomi avgör

Rapporten visar att de med högre utbildning, bättre hälsa och ekonomi har större möjlighet att välja om de ska fortsätta att förvärvsarbeta eller gå i pension. Kvinnors beslut påverkas i högre grad av den egna och närståendes hälsa. Kvinnor anger också oftare ekonomiska skäl till fortsatt förvärvsarbete efter 65. Majoriteten av de som gick i pension vid 65 angav som orsak en längtan efter att själv få bestämma över sin tid och sin tillvaro.

Psykologiska och sociodemografiska faktorer

Rapporten baseras på resultat från HEARTS-studien som är en enkätundersökning bland 5 913 personer om övergången från arbete till pension som genomförts årligen sedan 2015. Studien fokuserar på psykologiska aspekter av övergången mellan arbete och pension, men täcker också sociodemografiska faktorer, hälsa, aktivitet och livsstil, personlighet, psykologiskt välbefinnande, socialt nätverk samt arbetsliv och pensionering.


Läs hela rapporten här.

Delegationen för senior arbetskraft 

Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en delegation för senior arbetskraft (S 2018:10). I delegationens uppdrag ingår att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet och att sprida kunskap och forskning om äldres möjligheter.
Detta är den fjortonde rapporten i en serie om cirka 20 rapporter som delegationen har för avsikt att publicera. Rapporten finns att ladda ner på delegationens webbplats. Där finns även information om delegationens uppdrag och arbete.