Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt nummer av SJPA: Om bl.a demokratiskt deltagande och kommunalt tillväxtarbete.

Publicerad

Ett nytt nummer av Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA), Vol 20, No 4 (2016) har publicerats.

Följande artiklar ingår:

"Do you have a complaint? Promoting individual rights in education” (Sara Carlbaum)

”User choice – Blessing or curse? Exploring democratic participation in Swedish and Norwegian local government” (Asbjørn Røiseland)

Organising healthcare with multi-professional teams: activity coordination as a logistical flow” (Christian Gadolin & Ewa Wikström)

”Various-sized municipalities dealing with growth issues: different issues but the same solutions?” (Sara Brorström & Anders Parment)

”Support to women entrepreneurs – of many kinds and for many reasons!” (Elisabeth Sundin)
 

Tidskriften utkommer med fyra nummer per år och har fokus på forskning om offentlig förvaltning utifrån såväl politiska, organisationsteoretiska, ekonomiska som juridiska perspektiv.

Läs mer på: sjpa.gu.se