Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya rapporter om kunskapsstaden Göteborg och om arbetet mot extremism

Publicerad

Två nya rapporter har publicerats i Förvaltnignshögskolans rapportserie.

Båda är exempel på utmärkta masteruppsatser i offentlig förvaltning från höstterminen 2016.

Malin Isaksson: Kunskapsstaden Göteborg – varför och för vem? Tre organisationers syn på kunskap och Göteborg som kunskapsstad 2000-2016. (rapport nr 141)

Robin Andersson: Samverkan i demokratins försvar. En studie om den offentliga sektorn, civilsamhället och arbetet mot våldsbejakande extremism. (rapport nr 142)

Läs mer om Förvaltningshögskolans rapportserie och ta del av /beställ tidigare rapporter här.