Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya prefekten: "IT-samhället förändrar demokratin"

Fredrika Lagergren WahlinVid halvårsskiftet 2015 tillträdde Fredrika Lagergren Wahlin som ny prefekt på institutionen för tillämpad IT. Fredrika kommer närmast från statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och hon anser att ämnesområdena tillämpad IT och statsvetenskap naturligt går hand i hand.

– Demokratin är en styrelseform i förändring och den utmanas i dag av idéströmningar knutna till globaliseringen och utvecklingen av informationsteknologin, säger Fredrika Lagergren Wahlin. IT har bidragit till att förändra vårt samhälle i grunden, det vill säga hur vi lever i vardagen. Nu kan vi ta omedelbar kontakt med allt och alla. Man skulle kunna tro att detta är en stor fördel i en demokrati, men det har också lett till fenomen som nätmobbning, ständig uppkoppling och övervakning.

Tekniken skapar inte bara närhet till våra medmänniskor, utan också till myndigheter. Fredrika tar upp arbetslöshetsersättning som exempel där man tidigare fick vända sig till a-kassan för att få en stämpel, sedan gå till Försäkringskassan för att få ytterligare en stämpel och till sist gå till en annan lucka hos Försäkringskassan för att få själva ersättningen.

– Så var det ända in på 70-talet, men i dag är det helt borta. Nu loggar man in på nätet och gör sina ärenden. Det ger en stor egenmakt för dem som behärskar tekniken, men är sämre för dem som inte är lika vana vid teknik och hellre hade gått och fått sin stämpel, säger hon.

Fredrika pekar vidare på fler områden där statsvetenskap och IT smälter samman. Hon nämner robotiseringen som förändrar arbetsmarknaden och sociala mediers stora genomslagskraft, där det sistnämnda har rönt stort intresse hos statsvetare.

Hur ser du på din roll som prefekt?

– Som prefekt på institutionen för tillämpad IT ser jag det som en stor ära att få vara med och leda en verksamhet som på ett så tydligt sätt arbetar med de stora samhällsutmaningar som digitaliseringen innebär. Jag ser det därför som en viktig del av mitt uppdrag att lyfta fram institutionens – och därmed också Chalmers och Göteborgs universitets – forskning och utbildning i den debatt som förs kring digitalisering och samhällsförändring.

– En hel del av den forskning och utbildning som bedrivs vid institutionen är inriktad på direkt tillämpning och vi har en mycket stor bredd; allt från forskare som studerar informationsteknologins användning i samband med migration, till forskare som arbetar med artificiell intelligens till exempel. Den här bredden och de konkreta tillämpningarna gör att institutionen präglas av dynamik och kreativitet. Och jag tycker att det här med att vi är placerade på Lindholmen är ett extra plus!