Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny studie om flyktingkrisen 2015 - mediernas bevakning och allmänhetens åsikter

omslag på rapport om flyktingkrisen 2015Nyhetsmediernas rapportering under den stora flyktingströmmen 2015 var mycket omfattande. I genomsnitt hade de stora nyhetsmedierna fem inslag och artiklar om frågan varje dag, och dominerande ämnen var flyktinginvandringens storlek och dess effekter på samhället. 

Det konstaterar Marina Ghersetti och Tomas Odén (JMG) i en ny rapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I huvudsak förhöll sig medierna neutrala till flyktinginvandringen, men i tidningarna var många av inslagen åsiktsartiklar i form av krönikor, ledare och debattartiklar där innehållet var mera positivt.

En mycket stor del av allmänheten tog del av mediernas rapportering, och det var dessutom många som följde och kommenterade saken i sociala medier. Ungefär varannan mediekonsument tyckte att nyhetsrapporteringen var bra, och därutöver tyckte var fjärde att den varken var bra eller dålig.

När den svenska flyktingpolitiken stramades åt senhösten 2015, och flyktingarna blev dramatiskt mycket färre, minskade de stora nyhetsmediernas rapportering kraftigt. Samtidigt blev allmänheten mer kritisk till rapporteringen.

Det visar en omfattande genomgång om medierapporteringen och allmänhetens uppfattningar om flyktingkrisen 2015 som gjorts av forskarna Marina Ghersetti, Tomas Odén och Pavel Rodin vid Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet.

Rapporten bygger på analyser av mer än 1 000 inslag och artiklar i Dagens Nyheter, Aftonbladet, Dagens Eko och Rapport, samt svar på webbenkäter till 2 500 personer hösten 2015 och våren 2016.

Läs rapporten Flyktingkrisen 2015 - Mediernas bevakning och allmänhetens åsikter