Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny rapport om barns och ungdomars fysiska aktivitet

Den 24 oktober presenterades resultaten från den svenska sammanställningen över barns och ungdomars fysiska aktivitet i Sverige. Den svenska rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från flera olika lärosäten och myndigheter. Christel Larsson, professor i kostvetenskap vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap ingår i arbetsgruppen.

Låg fysisk aktivitet trots stödjande miljöer för en fysiskt aktiv livsstil

Rapporten visar att det i Sverige finns stödjande miljöer för en fysiskt aktiv livsstil hos barn och ungdomar. Därutöver finns offentliga initiativ som främjar fysisk aktivitet. Trots detta är nivån på den totala fysiska aktiviteten låg och stillasittandet högt.

Active Healthy Kids Global Alliance

Det globala nätverket Active Healthy Kids Global Alliance genomför sedan år 2014 regelbundet sammanställningar över barns fysiska aktivitet i en rad olika länder. I rapporten bedöms 10 olika indikatorer (till exempel totaI fysisk aktivitet, stillasittande, samhälle och den fysiska miljön, nationella strategier och initiativ) som ges betyg från A till F. 50 länder ingår i 2018 års sammanställning. Resultaten redovisas i en global sammanställning för alla länder och separat för varje land.

Mer information

Kontakt
Christel Larsson
, professor i kostvetenskap, christel.larsson@gu.se