Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny lärobok om elevers texter med redskap för textanalys, textsamtal och bedömning

Publicerad

Den nya boken Elevernas texter tar upp språk- och litteraturvetenskapliga textanalytiska begrepp och belyser dem dels genom skolelevers egna texter, dels via läroplanernas krav på undervisningen om texter och på texterna i sig. Den fördelar sig på ett inledningskapitel, därefter ett kapitel om textbindning, ett tredje om textaktivitet, ett fjärde om faktabaserad text för att sluta med ett kapitel om skönlitterär text.

Bild
Mikael Nordenfors, författare till Elevers texter
Mikael Nordenfors, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning

– Särskilt begreppet textaktivitet utvecklades i takt med att jag stötte på olika problem med just det analysverktyget. Det var också viktigt att visa hur språkvetenskap och litteraturvetenskap kan vinna på att tassa över på varandras "revir", säger författaren, Mikael Nordenfors, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning.

Avancerade elevtexter

– Jag har lärt mig mycket om de begrepp jag går igenom, inte minst eftersom somliga är nya även för mig. Det slår mig alltid hur avancerade elevernas texter är. Man kan tro att den sortens texter inte är komplexa, men det är de så det räcker och blir över. Inte minst märks det på att analysredskapen behöver finjusteras allteftersom de möter de olika texterna, berättar Mikael Nordenfors.

En viktig bok för lärare och studenter

Elevernas texter riktar sig dels till studenter som läser svenska och svenska som andraspråk i grund- respektive ämneslärarprogrammets olika kurser. Dels riktar den sig till verksamma lärare i dessa och andra ämnen i grund- och gymnasieskolan.

Bild
Boken Elevers texter

Mer information

Bokens titel: Elevernas texter
Förlag: Studentlitteratur

Mikael Nordenfors är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Telefonnummer: 031-786 64 21
E-post: mikael.nordenfors@svenska.gu.se