Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok om det akademiska ämnet offentlig förvaltning

Publicerad

I den nyligen utgivna boken Vad är offentlig förvaltning? beskriver Lars Karlsson, lektor vid Förvaltningshögskolan det akademiska ämnet offentlig förvaltning.

Boken riktar sig i första hand till studenter vid universitet och högskola som läser offentlig förvaltning eller något annat samhällsvetenskapligt ämne. Men kan även vara intressant för exempelvis tjänstemän och politiker inom offentlig sektor.

Boken fyller en lucka

Det finns inte tidigare någon bok på svenska som beskriver det akademiska ämnet offentlig förvaltning. Boken fyller därmed en lucka genom att ge en översiktlig bild av ämnets bredd och framväxt i Sverige och i andar delar av världen.

- Ämnet offentlig förvaltning berör en central del av en demokrati, nämligen förvaltningen. Många känner nog till statsvetenskap som ett akademiskt ämne och har exempelvis hört statsvetare uttala sig i media. Men i Sverige är det akademiska ämnet offentlig förvaltning okänt för många, säger Lars Karlsson.

Offentlig förvaltning - ett flervetenskapligt ämne med nära relation till praktiken

I boken diskuteras ämnets beståndsdelar, historia, centrala begrepp och teorier. Offentlig förvaltning karaktäriseras av att det är flervetenskapligt och därmed hämtar perspektiv från flera andra akademiska ämnen, exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi och juridik. Det som förenar är studieobjektet, den offentliga förvaltningen. I boken lyfts också ämnets nära relationen med de verksamheter som undersöks. Offentlig förvaltning har i flera fall som mål att ta fram kunskap som kan användas praktiskt för att förbättra de offentliga verksamheternas sätt att arbeta.

Boken är utgiven av Studentlitteratur.
Läs mer om boken här.