Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny arbetsgrupp involverar barnen i designarbetet

Ny arbetsgrupp involverar barnen i designarbetet

IDAC


Forskarna Eva Eriksson, tekniklektor vid institutionen för tillämpad IT, Peter Ljungstrand, studio director vid Interactive Institute Swedish ICT och Wolmet Barendregt, docent vid institutionen för tillämpad IT.

IDAC (Gothenburg Working Group for Interaction Design and Children) är en ny arbetsgrupp med forskare från Chalmers, Göteborgs universitet och Interactive Institute Swedish ICT. Målet är att etablera ett forskningscenter med kompetens för design med- och för barn.
    – Vi vill nå ut med nya tankesätt och metoder till skolorna i hur man kan arbeta med barn och teknik. Det finns massor av hård- och mjukvara på grund av duktiga säljare men den varken integreras eller används på bästa sätt i skolarbetet, säger Peter Ljungstrand.


Arbetsgruppen är unik i sitt slag då det inte finns något liknande i Sverige. Medlemmarna kommer från olika discipliner och bakgrund med den gemensamma nämnaren att de arbetar med design med- och för barn.
    – Vi har tidigare pratat om att slå oss samman för att söka forskningsmedel, vi hade ett gemensamt intresse men ingen organisation, säger Eva Eriksson.
    Nu har de ett antal ansökningar på gång och hoppas därmed få mer resurser att aktivt utveckla sina idéer och i framtiden anställa en doktorand. Tillsammans har de också utvecklat kurs i ämnet, Interaction Design and Children, för studenter inom masterprogrammet Interaction Design and Technologies som ges vid Chalmers.

För barn i särskolan

Metoderna i de workshops som genomförs varierar men en röd tråd är att deltagarna själva aktivt deltar i arbetet.
    – Vi tar in barnen i de designprocesser vi arbetar med. Exempelvis så utvecklar vi en interaktiv enkät för barn i särskolan som kan ha svårt med att fylla i enkäter. Nu tar vi fram olika förslag i form av pappersprototyper och ser hur barnen själva går vidare i arbetet, säger Eva Eriksson.

Åttaåringar skapar själva

Under Göteborgs kulturkalas var IDAC med och arrangerade en workshop där barn mellan 8 - 12 år fick programmera och utveckla egna datorspel som sedan visades upp för allmänheten. Gensvaret var mycket positivt och över 200 barn anmälde sig till endast 25 platser.
    – Det tyder på att det i dag finns få verksamheter som tar till vara åttaåringars vilja och behov av att vara kreativa och skapa på egna villkor och inte nöja sig med begränsningar som någon annan har satt, säger Peter Ljungstrand.

Framtida samarbete med företag

Involvera, påverka och nå ut är några av de ledord som återkommer.
    – Genom workshops med lärare och i andra samarbeten med föreningar och organisationer hoppas vi kunna skapa en kritisk massa, säger Peter Ljungstrand.
    I framtiden är de även öppna för samarbete med företag om ett sådant kan resultera i publicitet och att fler skolor tar tillvara sina resurser. Längs vägen arrangeras ett antal konferenser i ämnet för de svenska och internationella forskare som i dag arbetar med interaktion kopplat till barn.
Ändamålet med IDAC är dock tydligt.
    – Det är viktigt för barn och viktigt för samhället i och med att generationerna växlar. Det handlar inte bara om forskning och publiceringar, vi vill göra skillnad och ge unga bättre förutsättningar när de växer upp, säger Eva Eriksson.

Fakta:

  • IDAC - Gothenburg Working Group for Interaction Design and Children.

www.idac.se

  • Hackerklubben – kurser för barn 8-12 år i datorprogrammering och digital skapande

www.hackerklubben.se

  • FSCONS - Free Society Conference and Nordic Summit. Konferens 8-10 november 2013 i Göteborg

www.fscons.org