Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nu startar ny forskarskola inom digitalisering i skolan

Kick off för forskarskolan med Ola Lindberg, Sara Ekström och Johan Lundin.

Digitala teknologier utgör idag en självklar och integrerad del av människors vardag. Inte minst påverkar det dagens skola och dess pedagogik. Sex lärosäten har nu gått samman och startat en gemensam forskarskola med en ambition att skapa ny kunskap som kan utveckla svensk lärarutbildning.


Forskarskolan GRADE finansieras med cirka 12 miljoner av Vetenskapsrådet och pågår i ett första skede i fyra år. Pengarna ska användas till att utveckla en ny forskarskola, där doktorander och handledare samlas från de olika lärosätena. Det handlar om att utveckla digitala teknologier som kan användas i utbildning, till exempel utveckling av kurser, och den forskning som bedrivs inom området digital utveckling.

Robotar i undervisningen

Under tre dagar samlades alla för en första kick-off på Högskolan Väst i Trollhättan där samtliga inblandade deltog. En av de 12 doktoranderna som ingår i forskarskolan är Sara Ekström, doktorand i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.
– Jag ingår i ett projekt där vi håller på att undersöka hur en robot kan stimulera och stödja barnets lärande genom att barnen lär roboten matematik genom ett spel. Målet är att förbättra lärandet genom att barnet själv agerar lärare och försöker lära roboten att spela bra, berättar Sara Ekström som värdesätter det nya nätverk hon nu blir en del av.

Kombinerar olika vetenskaper
GRADE fokuserar just den digitalisering som sker inom för-, grund- och gymnasieskolan samt fritidshemmet, där det finns stora behov av ny kunskap och kompetens. En grundläggande utgångspunkt för GRADE är ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Didaktik, Informatik, Pedagogik, Pedagogiskt arbete, Teknik och Lärande/Medieteknik samt Tillämpad IT är de sex ämnesområden som finns representerade i forskarskolan och som alla bidrar med olika perspektiv i forskning riktad mot skolans digitalisering.
– En forskarskola av det här slaget inom skolans digitalisering finns inte sedan tidigare i Sverige. Vår styrka är ämnesbredden och också att vi finns utspridda i hela landet. Det gör att vi får in olika aspekter i forskningen som gör att vi bättre kan studera och förstå vad som händer när skolan digitaliseras runt om i landet, säger Ola Lindberg, professor i pedagogik vid Umeå universitet och koordinator för forskarskolan.

Johan Lundin, professor i informatik med inriktning mot lärande vid Göteborgs universitet och också ordförande i styrelsen för GRADE, fyller på:
– Övervägande delen av våra doktorandprojekt görs i samverkan med offentlig sektor och näringsliv, vilket innebär att forskningen direkt kommer göra avtryck i skolverksamheten. Vår ambition är också att den kunskap som springer ur GRADEs verksamhet ska vara relevant för svensk lärarutbildning.

Deltagande lärosäten i GRADE är Högskolan Väst, Göteborgs universitet, KTH, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet, samt Umeå universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet.
 

Kontakt:
Johan Lundin, ordförande, e-post: johan.lundin@ait.gu.se
Ola Lindberg, koordinator, e-post: ola.j.lindberg@umu.se

Mer om GRADE: http://graderesearch.umu.se/

Av Anna Hallberg, Högskolan Väst