Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nordisk konferens om blå bioekonomi

Publicerad

Ett hundratal personer från myndigheter och universitet var på plats i Helsingfors i slutet av maj för att diskutera färdplaner för hur de nordiska länderna kan jobba mot en mer blå bioekonomi. Blå bioekonomi handlar om hur vi kan nyttja marina organismer för att utveckla nya produkter. Målet med konferensen, som arrangerades av Nordiska Ministerrådet, var att diskutera fram en nordisk strategi för bioekonomi.

Susanne Lindegarth från Göteborgs universitet och Maritima Klustret i Västsverige deltog på konferensen och hon ser en stark drivkraft och vilja från de nordiska länderna att arbeta strategiskt med våra marina resurserna.

- Flera centrala beslutsfattare från EU och de nordiska länderna fanns på plats och visade en tydlig vilja att samla sig kring de marina resurserna som många tror kan vara en del av lösningen på framtida samhällsutmaningar. Nu gäller det att gå från ord till handling och den nordiska strategin hoppas jag ska kunna användas för att öka resurserna till industri och forskning för att utveckla blå bioekonomi på ett hållbart sätt, säger Susanne Lindegarth.

Lene Lange, professor på DTU i Danmark poängterade att vi i de nordiska länderna har kompetenser som kompletterar varandra bra men vi behöver samarbeta tätare för att nå framgång. Det finns stora möjligheter att sätta upp flexibla bioraffinaderier på lokal skala som kan ta hand om olika biomassor beroende på säsongstillgång. Skapa lokala företag och nya affärsmodeller uppmanade Lene Lange till samt att nyttja invasiva arter som råmaterial för bioraffinaderier.

Jacques Fuchs från EU-kommissionen pratade om EU:s strategi för bioekonomi och underströk vikten av att se möjligheterna med nya värdekedjor av restprodukter från fisket och vattenbruket. Arbetet med fler färdplaner pågår inom EU och i oktober 2016 kommer EU:s nya livsmedelsstrategi, FOOD 2030, att presenteras där marina livsmedel är en viktig del.

Mer info om konferensen se bluenordic.fi
Mer info om Maritima Klustret