Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ministern för högre utbildning och forskning tog första spadtaget

Publicerad

Nu startar byggnationen av nya Humanisten. Helene Hellmark Knutsson, ministern för högre utbildning och forskning, deltog tillsammans med bland andra Göteborgs rektor Pam Fredman vid startskottsceremonin 27 oktober. Alla representanter placerade varsitt föremål i en tidskapsel som ska byggas in i en av de nya väggarna.

Helene Hellmark Knutsson. Foto: Johanna Hillgren

En ny byggnad för undervisning och forskning inom humaniora ska uppföras samtidigt som befintliga Humanisten och Språkskrapan byggs om. Projektet är det första i en rad som planeras i området tillsammans med Göteborgs universitet.

I nya Humanisten får Göteborgs universitet möjlighet att synliggöra och samlokalisera den Humanistiska fakultetens verksamhet, som tidigare varit utspridd på flera olika platser i staden. Projektet omfattar en ombyggnad och tillbyggnad av nuvarande Humanisten och kan ses som ett första steg i arbetet med att göra universitetsområdet söder om Götaplatsen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg.

– Projekt Humanisten är efterlängtat. Vår verksamhet har varit utspridd i Göteborg och här på Humanisten har vi varit trångbodda sedan länge. Redan 2006 togs de första idéskisserna fram för en utbyggnad, säger Mats Andrén, prodekan vid Humanistiska fakulteten.

Första spadtaget firades med ceremoni

Pam FredmanFirandet inleddes redan klockan 14.30 med att studenter och anställda bjöds på mat och modern svensk jazz. På scenen stod Elin Astrid Quartet, som består av studenter vid Högskolan för Scen och Musik.

15.00 började första spadtaget-ceremonin med att Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst, hälsade alla välkomna tillsammans med Margareta Hallberg, dekan vid Humanistiska fakulteten. Därefter hölls tal även av Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet, Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus, Niklas Sparw, vice vd NCC Building Sverige, och av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Precis som Pam Fredman nämnde i sitt tal så är det ofta den medicinska, den tekniska fakulteten eller den naturvetenskapliga som får nya byggnader eller ett nytt campusområde och det som är så fantastiskt här är att det är den humanistiska fakulteten. Ska vi möta de samhälleliga utmaningar vi har så kommer humaniora att vara en viktig del för att både ställa frågorna och hitta svaren på de stora frågorna, sa Helene Hellmark Knutsson och önskade från Regeringens sida lycka till med det stora bygget.

Tidskapsel

Därefter fick alla representanter lägga varsin sak i en tidskapsel, som kommer att byggas in i en av de nya väggarna. Sakerna i tidskapseln symboliserar antingen verksamheten, bygget eller tidsandan. Framtida arkeologer, förhoppningsvis utbildade på Humanisten, kommer där att kunna hitta boken Den längsta kampen: Hillary Clintons väg till makten av Martin Gelin, som ministern valde att lägga i, och en grävskopa ditplacerad av Pam Fredman. Margareta Hallberg lade ner ett block och en penna, NCC ett par VR-glasögon och Akademiska Hus en läsplatta.

En helt ny byggnad

Humanistens nya byggnad omfattar drygt 16 600 kvadratmeter (bruttoarea) som kommer att breda ut sig mot väster och rymma öppna mötesytor, studieplatser, hörsalar, undervisningslokaler samt kontor. Nybyggnaden ska präglas av öppenhet och främja möten mellan studenter och lärare.

Här byggs ett centralt beläget trapprum, en restaurang som blir en ny samlingsplats för området och ett nytt kafé. Undervisningssalarna kommer att vara utrustade med modern teknik. Dagens gång- och cykelbana kommer att finnas kvar men nu som en ljus, torr och trygg passage igenom byggnaden.

Befintliga lokaler byggs om

I den befintliga byggnaden kommer de fyra flyglarna att länkas samman för att ge en ökad flexibilitet och skapa kommunikation mellan huskropparna. Byggnaderna, inklusive Språkskrapan i söder, kommer att uppgraderas vad gäller både standard, installationer och tillgänglighet för att skapa pedagogiska miljöer och ändamålsenliga arbetsplatser.

– Det är oerhört roligt att sätta spaden i marken för nya Humanisten. Redan den äldre byggnaden var ett gott exempel på en väl genomtänkt kunskapsmiljö men nu är det dags att uppgradera. Den nya byggnaden kommer att ge humanisterna moderna undervisningsmiljöer, gott om mötesplatser och en restaurang med en fantastisk utsikt över Näckrosdammen och Renströmsparken, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

Framtida planer för området

Akademiska Hus satsar totalt 668 miljoner kronor i nya Humanisten. Målsättningen är att nybyggnationen ska uppnå kraven för Miljöbyggnad Guld medan befintliga ombyggda byggnader ska leva upp till Miljöbyggnad Silver.

Tillsammans med Göteborgs universitet har Akademiska Hus planer för flera framtida byggprojekt i området. Den konstnärliga fakulteten planerar att samlokalisera sin verksamhet i en ny byggnad invid nuvarande Artisten och samtidigt planeras en ny- och ombyggnation av universitetsbibliotek. Västlänkens Station Korsvägen kommer att ha en uppgång i universitetsområdet och just nu planeras den i nybyggnationen invid Artisten. Samtliga projekt bidrar till att göra området söder om Götaplatsen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg.


Fakta/Projekt Humanisten

Byggstart: November 2016
Färdigställande: Årsskiftet 2019/2020
Bruttoarea: Cirka 16 600 kvm nybyggnation och cirka 19 400 ombyggnation (inklusive Språkskrapan)
Certifieringsmål: Miljöbyggnad Guld för nybyggnation och Miljöbyggnad Silver för ombyggnationen.
Hyresgäst: Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten.
Verksamhet: Undervisning och forskning
Byggherre: Akademiska Hus
Samverkansentreprenör: NCC
Arkitekter: KUB Arkitekter

Första spadtaget ceremoni.