Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medeltida arabisk-islamiska sexhandböcker i fokus för seminarium

Publicerad

Pernilla Myrne är forskare och lärare i arabiska vid institutionen för språk och litteraturer. I ett högre seminarium i idéhistoria kommer hon att berätta om medeltida arabisk-islamiska sexhandböcker och hur de mottogs.

Njutning för blickar och öron, om beslöjade kvinnor. En islamisk sexmanual av okänd författare, antagligen 1700-talPernilla Myrne disputerade i arabiska 2008, med avhandlingen Narrative, Gender and Authority in ʿAbbāsid Literature on Women. Där analyserades representationer av kvinnor och deras möjligheter att agera som subjekt i texter från 800- och 900-talen som explicit handlar om kvinnor, bland annat biografier.

Några år efter disputationen fick hon ett postdocstipendium från Vetenskapsrådet och tillbringade 2011 och 2012 vid New York University där hon arbetade med projektet Gender and Pleasure in Medieval Arabic Erotic Literature.

Just medeltida arabiska sexhandböcker står i fokus även för hennes föreläsning den 30 augusti.

Hur kunde en arabisk sexhandbok se ut på medeltiden?

– De äldsta, som skrevs på 800- och 900-talen, var inspirerade av indisk och persisk litteratur, delar av Kamasutra översattes till exempel till arabiska. Men det fanns från början också diskussioner om vad som är tillåtet och inte tillåtet enligt islam, ofta med exempel från profeten Muhammeds eget liv. Senare på medeltiden skrevs mer religiöst präglade handböcker som instruerade att sex ska hållas inom äktenskapet och i enlighet med rådande könsnormer. Andra var mer underhållande och hade fler erotiska inslag. Dessa var samtidigt ofta välvilligt inställda till olika sexuella läggningar. Överhuvudtaget fanns det en positiv inställning till sex och det betonades ofta att njutningen bör vara ömsesidig.

Attityder till kvinnors sexualitet

Pernilla MyrneSedan 2015 arbetar Pernilla Myrne med ett nytt projekt, Kärlek, kropp och begär – frågeställningar kring erotisk kärlek och kvinnors sexualitet i medeltida arabisk-islamisk litteratur. Där undersöker hon olika attityder till erotisk kärlek och kvinnors sexualitet under 800- och 900-talen, en period som kännetecknas av intellektuell kreativitet, religiösa diskussioner och en enorm litterär produktion.

– Då skrevs flera verk som fortfarande räknas som de viktigaste för islam, säger Pernilla Myrne.

I din forskning har du främst varit intresserad av representationen av kvinnor i förmodern arabisk litteratur. Vad var det som väckte det intresset?

– När jag skrev min avhandling upptäckte jag att det finns lite forskning om kvinnors historia i islam som gör djupgående studier av primärkällor. Det gör att bilden vi har av hur kvinnor hade det är ytlig och fragmentarisk. Ett problem är att få kvinnor förekommer i de skrivna källorna och att de som nämns oftast tillhör eliten, men det finns fortfarande mer eller mindre outforskat källmaterial som kan ge oss mer information.

Vad forskar du om just nu?

– Jag skriver en monografi med titeln Women’s sexuality in early medieval Islam, som, om allt går väl, ska publiceras av I.B. Tauris 2019.

Porträttfoto: Annika Andersson

Den andra bilden är titelsidan i boken Njutning för blickar och öron, om beslöjade kvinnor. En islamisk sexmanual av okänd författare, antagligen 1700-tal.