Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medborgarnas förtroende för Försäkringskassan granskas i ny rapport

Publicerad

Åtstramningar, brister i rättssäkerheten och oklar ansvarsfördelning mellan den politiska nivån och Försäkringskassan. Det är tre faktorer som bidrog till att sänka medborgarnas förtroende för Försäkringskassan under åren 1999-2010 visar en ny rapport.

 

I ett forskningsprojekt lett av Ylva Norén Bretzer vid Förvaltningshögskolan har forskare vid Göteborgs universitet analyserat vad som har påverkat nedgången i allmänhetens förtroende för Försäkringskassan, samt hur mediebilden av myndigheten har förändrats under åren 1999-2010.

Forskargruppen hittade ingen enskild åtgärd eller förändring som orsak till det minskade förtroendet. De pekar ut några områden som sammantaget bedöms haft stor betydelse:

  • Socialförsäkringens nät har stramats åt, men förväntningarna låg i hög grad kvar vid den situation som rådde vid slutet av 1990-talet.
  • Brister i rättssäkerheten har framkommit i forskargruppens fokusgruppsstudie men även påtalats av olika myndigheter.
  • Allmänheten är oklar om var, hos myndigheten eller den politiska nivån, som ansvar ska utkrävas.
     

Den period som granskas i rapporten sammanfaller med den tid då förtroendet minskade som mest. De senare årens försiktiga men tydliga uppgång omfattas inte av analysen.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.