Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lyckat CERGU-seminarium med kommissionär Cecilia Malmström den 15 oktober

Publicerad

Den 15 oktober bjöd Centrum för Europaforskning (CERGU) in kommissionär Cecilia Malmström till en öppen föreläsning om kommissionen och EU:s asylpolitik efter Lissabonfördraget. Publiken och Cecilia Malmström hälsades välkomna av både CERGU:s styrelseordförande professor Claes-Göran Alvstam och Göteborgs universitets rektor Pam Fredman. Båda uttryckte glädje och stolthet över att få välkomna en av universitets mest välkända alumni, och att Cecilia trots sitt pressade schema tar sig tid att besöka det universitetet där hon själv varit såväl student som forskare och lärare, och i den senare rollen även knuten till CERGU.

Omkring 250 nyfikna personer i publiken fick lyssna till ett mycket spännande anförande där Cecilia inledde med svårigheterna att få igång en fungerande ny kommission eftersom de behövde vänta in att Lissabonfördraget skulle bli godkänt. Därefter ägnades huvuddelen av tiden åt ett av Cecilias nuvarande tunga ansvarsområden, nämligen migrations- och asylfrågor, och flera konkreta exempel på svårlösta frågor togs upp. Här finns inte bara skillnader i uppfattningar mellan olika länder och politiska partier, utan förutsättningar och erfarenheter varierar också stort. Ett exempel handlar om hur flera av EU:s nuvarande östra medlemsländer tills nyligen själva varit länder varifrån människor emigrerade, och att de därför inte har hunnit bygga upp institutioner för att hantera den omvända situationen att de nu istället får ta emot människor som kommer från andra länder. Till migrationsfrågorna hör också de planer som nu finns inom EU på ett så kallat ”blåkort” motsvarande USA:s green card, och att möjliggöra säsongsarbete för migranter som idag ofta arbetar utan socialt och rättsligt skydd inom t.ex. jordbruk i många europeiska länder.

Frågestunden blev livlig med 21 frågeställare innan moderator professor Rutger Lindahl fick sätta streck för att tiden var ute. Det var relevanta och spännande frågor utifrån flera olika aspekter, med en mycket positiv publikdialog som följd.