Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteraturprofessor granskar forskarutbildning

Under 2018 och 2019 kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att utvärdera den litteraturvetenskapliga forskarutbildningen i Sverige. Åsa Arping, professor vid Göteborgs universitet, är en av bedömarna som nu påbörjar sitt arbete.UKÄ har tillsatt en bedömargrupp som ska granska samtliga litteraturvetenskapliga forskarutbildningar i landet för att kontrollera att de håller hög kvalitet. I första hand ska gruppen undersöka om forskarutbildningarna uppfyller målen i Högskoleförordningen och lärosätenas egna styrdokument.

porträtt Åsa Arping– Men vi intresserar oss också för goda exempel och utvecklingsmöjligheter under hela utbildningen. Det kan handla om hur doktoranderna tränas i vetenskapligt skrivande, hur mycket handledning de får och hur de förbereds för arbetslivet. Det är okej om lärosätena gör olika, så länge resultatet blir bra, säger Åsa Arping.

Hon sitter med i bedömargruppen tillsammans med professorer från universiteten i Stockholm, Malmö, Uppsala och Århus, två doktorander från Uppsala och Umeå, och två företrädare från arbetslivet utanför akademin.

Har nominerats

Gruppen har tillkommit genom nomineringar, UKÄ har sedan komponerat en grupp som är representativ när det gäller bland annat lärosätestillhörighet och kön.

– Lärosätena delas upp inom gruppen, så alla granskar inte alla utbildningar. Jag kommer exempelvis självfallet inte granska mitt eget lärosäte, dessutom har jag förklarat mig jävig gällande ytterligare ett lärosäte, där jag sitter i en fakultetsnämnd. Det är viktigt att gruppen åtnjuter legitimitet, det är ju våra kolleger runt om i landet som vi granskar.

Intervjuar företrädare från lärosätena

Gruppen har nyligen genomgått UKÄ:s bedömarutbildning, och fortsätter arbetet i sommar med att läsa lärosätenas självvärderingar och andra dokument.

– I höst ska vi samordna våra intryck och intervjua företrädare från lärosätena, kring nyår skriver vi yttranden som lärosätena får kommentera innan de färdigställs. Vi kommer dock inte att läsa avhandlingar. De har ju redan godkänts av en betygsnämnd och det är inte vår uppgift att överpröva redan fattade beslut.

Vad kommer arbetet att leda till?

– Utvärderingen har redan inneburit att lärosätena formulerat sitt eget kvalitetsarbete i sina självvärderingar. Redan där är det vanligt att man kommer på saker som kan förbättras. Vi i bedömargruppen kommer att skriva yttranden om varje utbildning där vi både tar upp goda exempel och påtalar sådant som kan bli bättre. Om vi framför en så allvarlig kritik att utbildningens kvalitet blir ifrågasatt kommer lärosätet ha ett år på sig att genomföra åtgärder, säger Åsa Arping.