Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Integration med mobilen-projekt presenterades på UNESCO-konferens

mobile learning weekLinda Bradley och Khaled Al-Sabbagh på Mobile Learning Week i UNESCOs högkvarter i Paris.                                                 Foto: Fabrice Gentile

Personal från institutionen för tillämpad IT presenterade forskningsprojektet Migration med mobilen på UNESCOs konferens Mobile Learning Week i Paris 20-24 mars. Projektet startade hösten 2016 och vill hjälpa arabisktalande flyktingar i Västsverige att med hjälp av mobiltelefonen snabbt lära sig svenska och öka möjligheten till jobb.

Temat för konferensen i Paris var “Education in emergencies and crises” (utbildning i nöd- och krissituationer) och inleddes med ett tvådagars symposium då Linda Bradley och Khaled Al-Sabbagh presenterade projektet och preliminära resultat från den första användbarhetsstudien under rubriken ”Facilitating integration of Arabic-speaking migrants into Swedish society with mobile technology”.

Andra teman som lyftes fram på konferensen var vikten av användarcentrerad design, teknologi som bro till utbildning för kvinnor, att den personliga kontakten är en minst lika viktig komponent som det teknologiska i digitala utbildningsinitiativ och att många flyktingar visserligen är vana att använda telefonen för att hålla social kontakt, men inte i utbildningssyfte.

Mobile Learning Week organiserades av UNESCO i samarbete med UNHCR och ITU, FN:s fackorgan för telekommunikation.

Läs mer om projektet Migration med mobilen.