Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

In God we trust: all others must bring data - konferens om Big Data lockade storpublik

Terry Speed, statistiker och forskare från UC Berkley, USA, inledningstalade.

Styrkeområde Information- och kommunikationstekniks Initiativseminarium om Big Data lockade storpublik under första dagen.   Professor Morten Fjeld, en av organisatörerna, hade målsättningen med konferensen klar.
      - Jag hoppas att det knyts nya kontakter mellan Chalmers, forskarsamhället och industrin, det är mycket viktigt.

Big Data, eller mycket stora mängder data, är data som på grund av dess storlek är svår att bearbeta genom traditionella databasmetoder. Själva termen Big Data är relativt ny men stora mängder data har länge använts inom olika forskningsområden så som klimat, ekonomi, IT och matematik.
      Morten Fjeld tror att Big Data har framtiden för sig.
      - Det är en ny kunskap, a new emerging area, och därför är det viktigt att knyta ihop olika discipliner kring Big Data.
Konferensen pågår 25-26 mars på Campus Johanneberg med inbjunda forskare från hela världen. Från tillämpad IT deltar, förutom Morten Fjeld, bland annat doktorand Pawel Wozniak och IT fakultetens dekanus Jan Smith.