Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ida Östenberg får Stora historiepriset 2018

Publicerad

Foto: Lasse EdwartzIda Östenberg, docent inom antikens kultur och samhällsliv, har tilldelats Stora historiepriset 2018. Bland annat får hon priset för sitt arbete att förmedla forskning och humaniora till en bredare publik, till exempel via sociala medier och dagspress.

– Det är stora namn som fått priset före mig, och jag känner mig mycket hedrad och tacksam. Jag är också extra glad att antikstudiet uppmärksammas med ett svenskt historiepris, säger hon.

Ida Östenberg är docent vid institutionen för historiska studier och forskare vid Kungl. Vitterhetsakademin. Hon forskar kring Roms stadskultur, ritualer, krig, dödsföreställningar och minneskultur bland annat. Hon har också skrivit flera böcker, både akademiska och populärvetenskapliga.

Nu tilldelas hon Stora historiepriset 2018, Sveriges största historiepris. Hon får det bland annat för sitt arbete att vilja att sätta samtiden i historiska perspektiv och visa på behovet av akademisk forskning i samhällsdebatten. Men också för sitt sätt att nå ut till en bredare publik med sin forskning, bland annat genom användningen av sociala medier och att ofta synas i dagspress.

– Det har blivit ännu viktigare idag, i tider av populism och ”fake news”, att stå upp för värdet av forskning, bildning och humanistiska kunskaper. Att kunna belysa samtiden utifrån de långa historiska perspektiven ser jag som en motståndshandling mot samhällets snabba åsiktsbyten, mediala klickbeten och politikens och dagsdebattens förenklade budskap, säger Ida Östenberg.

Juryns motivering

”Ida Östenberg har under flera år övertygande argumenterat för de långa historiska perspektivens betydelse för att förstå dagens stora samhällsutmaningar. I flera populärvetenskapliga artiklar och recensioner i dagspressen har hon bidragit med spännande och ofta oväntade perspektiv på samtiden från antikens Grekland och Rom. Bland de ämnen hon på så sätt har belyst märks demokrati, nationalism, kampen om det historiska minnet och betydelsen av bildning. Ida Östenberg har också under senare år trätt fram som en av de främsta försvararna för humanioras bidrag till det offentliga samtalet och modigt hävdat den humanistiska forskningens betydelse mot uttryck för akademikerförakt och tendenser till infantilisering och förringande av den akademiska kunskapen i olika mediala sammanhang. Till skillnad från många humanistiska forskare med populärvetenskapliga ambitioner har hon valt att inte bara synas i traditionella media utan har även ansträngt sig för att nå ut till en bredare publik genom digitala kanaler, inte minst sociala media. – Historiska kunskaper ger perspektiv och förståelse på dagsaktuella frågor. I tider med alternativa fakta och diskussioner om källkritik har det blivit allt viktigare att kunna påvisa kunskap, saklighet och vederhäftighet inom alla typer av information och kunskapsförmedling. Juryns val av pristagare är ett tydligt bevis på detta, säger Karin Lindvall, länsmuseichef på Sörmlands museum.”

Om priset

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Summan är på 50 000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och en oberoende jury utser pristagaren. Priset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd till historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat.

Kontakt:

Ida Östenberg
ida.ostenberg@class.gu.se