Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

I Europamissionens tjänst - Vänbok till Rutger Lindahl

Publicerad

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet (CERGU) är ett mångdisciplinärt nätverk, vars syfte är att bidra till förståelsen av politiska, ekonomiska, kulturella, sociala och historiska samhällsförändringar med anknytning till Europa. Särskilt fokus har legat på studier av den europeiska integrationsprocessen och framväxten av den Europeiska Unionen. Sedan 1993 ges delar av resultaten ut i en särskild årsbok, 'Forskning om Europafrågor vid Göteborgs universitet'.
Årets skrift belyser i 33 olika bidrag en rad skilda aspekter på denna process - från tankar och visioner om det framtida Europa, via EU:s inre politiska och ekonomiska förhållanden till dess roll i en global omvärld. Därutöver beskrivs Sveriges förhållande till EU och Europa ifrån olika perspektiv.
Denna skrift är samtidigt en vänbok till CERGU:s grundare och förste ordförande, professor Rutger Lindahl, och överlämnas i samband med 2011 års europaforskardag onsdagen den 30 mars. Författarna representerar, förutom CERGU-nätverket, landets statsvetenskapliga institutioner, Utrikesdepartementet, Utrikespolitiska Institutet, Västra Götalandsregionen och Riksbankens Jubileumsfond, dvs. organisationer och institutioner där Rutger Lindahl har varit verksam och haft omfattande kontakter med under sin professionella karriär.
Ladda ner boken
Beställ boken
Ladda ner kapitel