Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Humanisten har fått två nya excellenta lärare

Publicerad

Två nya excellenta lärare har antagits vid Humanistiska fakulteten: Pia Köhlmyr och Ingrid Lindell. Tillsammans med Hanna Markusson Winkvist, som fick utnämningen i förra ansökningsomgången, kommer de nu att ingå i Pedagogiska akademin – ett nystartat fakultetsöverskridande nätverk för pedagogisk utveckling vid Göteborgs universitet.

Pia KöhlmyrPia Köhlmyr, institutionen för språk och litteraturer

Pia Köhlmyr har varit anställd vid Göteborgs universitet i 24 år och undervisar i engelska, huvudsakligen inom lärarutbildningen. Hon har innan dess arbetat inom skolan i många år och har en bakgrund som gymnasielärare i engelska och franska.

För henne har det alltid varit viktigt att försöka skapa ett klassrumsklimat där studenterna är delaktiga i undervisningen och därmed kan, vill och vågar vara aktiva.

– Jag försöker hitta olika lärtekniker, en balans med variation, för att studenterna ska interagera och lära genom att göra eller uppleva själva det de sen kan arbeta om för att passa andra nivåer och deras framtida elever – på så sätt fungerar ju vi som arbetar specifikt med lärarutbildning som ”role models”. Förhoppningsvis kan studenterna få med sig lite mer do’s än don’ts.

Uppmuntrar deltagande

Aktivt deltagande kan uppmuntras och genomföras på många olika sätt beroende på kursinnehåll, grupp och syfte med kursen, anser Pia Köhlmyr.

– Grammatik, språkfärdighet och språkinlärning är mina specialiteter och inom just dessa områden är det väldigt tacksamt att arbeta varierat eftersom det ju i mångt och mycket handlar om att träna sitt skapande – att bygga en text innehållsligt och språkligt och att utveckla språket kreativt.

Att vara en god lärare till studenter som själva ska lära ut i framtiden är speciellt.

– Lärarstudenter ska ju samtidigt utveckla sina egna språkkunskaper och sitt lärarskap och hitta sin förmåga att lära andra. Det är spännande eftersom detta innebär ett dubbelt uppdrag för mig; dels att hjälpa till att utveckla mina studenters egna kunskaper i engelska som språk och dels att utveckla deras yrkeskunskaper som lärare.

Tydliga krav på studenterna

Hon tycker det är viktigt att man ställer tydliga och rimliga krav på studenterna.

– Jag hoppas att jag lyckas förklara varför vi gör det för studenterna och att jag genom det visar att jag har förtroende för dem, en tro på att de kan klara kraven om de engagerar sig, fokuserar och deltar. Det är att visa studenterna respekt, tycker jag. Sen tror jag att det är viktigt att man själv tycker det man håller på med är intressant och roligt – det märker ju studenterna och förhoppningsvis kan det ge upphov till ett ökat intresse även för dem.

Att varje grupp har olika förkunskaper och kan skilja sig åt när det kommer till gruppdynamiken och hur de jobbar med sin inlärning gör att det är särskilt viktigt att vara lyhörd både för olika grupper och för enskilda studenter. Det gäller att hitta det arbetssätt som fungerar bäst för varje grupp eller kurs, menar Pia Köhlmyr.

– Det är väl det som gör att det är så roligt att jobba med undervisning! Kan man sedan få kombinera det med forskning som är relevant för just undervisningen är det ett privilegium.

Introducera nya studenter

Hon vill gärna också slå ett slag för arbetet med att välkomna och introducera nya studenter i den ”kultur” som ibland kanske kan verka lite avskräckande och svår att finna sig tillrätta i.

– Detta är något som är oerhört viktigt för att bredda studentrekryteringen och skapa tillhörighet. Här finns en hel del att göra både vad gäller studentretention och att nå ut till presumtiva studenter, men även arbete med ta hand om våra alumner genom uppföljning och fortsatta kontakter är väldigt viktigt.

Att få titeln excellent lärare tycker Pia Köhlmyr betyder mycket. Det blir en sporre att fortsätta utvecklas.

– Det är fantastiskt roligt att även undervisningsinsatser uppmärksammas inom akademin. Länken mellan forskning och undervisning är viktig och det är extra roligt eftersom jag är privilegierad att få arbeta med att utbilda nya lärare. Det visar ju att undervisning och kvalitet på undervisning också är viktig. Hoppas också att det ska inspirera fler kollegor att ansöka för det var en väldigt nyttig upplevelse att reflektera noga över allt man gjort och gör, och verkligen tvingas formulera detta i skrift.

Inrid LindellIngrid Lindell, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Ingrid Lindell arbetade många år som gymnasielektor i svenska. På Göteborgs universitet har hon sedan 2001 föreläst inom kulturteori, populärkultur, film & TV och genusperspektiv på berättande i olika former. De senaste fyra åren är hon viceprefekt för lärarutbildning på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och undervisar blivande gymnasie- och högstadielärare i litteraturdidaktik.

– Jag är även VFU-lärare och gör praktikbesök, vilken är oerhört givande! Här kan jag använda min långa erfarenhet för att stötta studenterna i att utveckla sin lärarroll och yrkets komplexitet.

Som lärare använder hon ett flertal olika pedagogiska metoder.

– Att ha en genomtänkt metod är väsentligt om det innebär att jag som pedagog verkligen har tänkt igenom vad som kan vara den mest fruktbara miljön för att lära och utvecklas. Vem är jag själv och hur tänker jag mig att utbildning går till? Hur finner jag en balans mellan ämnesstoff och de övergripande förmågor som är kärnan i studierna?

Har du några tips till undervisande kollegor?

– Att tänka på att jag som lärare också är en människa som vet att utveckling finns både i att lyckas och att misslyckas. Att komma ihåg att studenter lär sig på olika sätt, har olika lärstilar, där de behöver både utmanas men också stöttas. Det finns tips och trix inom undervisning men viktigast är att det finns en helhetstanke kring hur lärare tänker sig att utbildning och lärande blir till. Ett sätt är att det är jag som ställer frågorna men inte givet vet svaret. Detta innebär att vi inte leker leken ”gissa-vad-fröken-tänker-på” utan undersöker möjliga svar tillsammans. Däremot bör jag försöka vara tydlig med vilka förväntningar jag har på studenternas insatser, så att vi har en tydlighet när det är möjligt.

Ingrid Lindell har engagerat sig i frågor kring undervisning och lärande i hela sitt yrkesliv. Att det nu uppmärkas genom att hon får erkännandet ”excellent lärare” betyder mycket, säger hon.

– Men jag kanske hellre hade velat få titeln professionell pedagog, eftersom jag vill markera en utvecklad pedagogisk kompetens. En del tänker sig att bara för att man arbetat inom utbildning i femton år så är man skicklig. Det är inte sant, utan du måste också kunna visa på en reflektion och utveckling kring den praktiken.

– Titeln Excellent lärare är bra därför att den är tänkt att markera en parallell karriärväg som sätter pedagogisk utveckling i centrum. Universitetet är ju i forsknings- och utbildningsbranschen!