Bild
Bild på kvinna som jobbar hemifrån
Foto: Ekaterina Bolovtsova, Pexels
Länkstig

Hemarbetet, pandemin och den energisnåla staden

Publicerad

Vilka möjligheter och utmaningar skulle ett fortsatt distansarbete medföra, när man samtidigt ställer om mot ett ekologiskt och socialt hållbart arbets- och vardagsliv? Och vad skulle det betyda för utvecklingen av ’nära’ och energieffektiva städer och regioner? Dessa frågor ska forskare i kulturgeografi undersöka i ett nytt projekt.

Bild
Foto på Eva Thulin
Eva Thulin
Foto: Carina Gran

Coronapandemin har inneburit att arbetsgivare och anställda på rekordtid tvingats ställa om för att möjliggöra ett distansarbete i stor skala. Människor hamnade plötsligt i en situation där arbete hemma har blev det ’nya normala’, digitala plattformar och kontakter online ersatte fysiska möten, och vistelse på kontoret blev undantag snarare än rutin. Även om en viss återgång till kontoren och de fysiska mötena nu sker, kan den pandemi-orsakade omställningen ge en push till att också understödja en nödvändig omställning av våra vardagsliv och omgivningar i en miljö- och energimässigt hållbar riktning. Under pandemin har människor i stor skala fått prova en ny organisering av arbete och vardag. Detta har gett upphov till unika erfarenheter av stort värde att studera och förstå i ett fortsatt omställningsarbete mot ökad hållbarhet och resurseffektivitet.

- Det övergripande syftet med forskningsprojektet är öka kunskapen om hur distansarbete i hemmet i stor skala kan bidra till en resurseffektivare samhällsutveckling., säger Eva Thulin, professor i kulturgeografi och projektledare.

Påverka beslutsfattare för ett klimatanpassat och hållbart samhälle

Ett annat mål med forskningen är ta fram ett kunskapsunderlag, som ska vara direkt användbart för politik, planering och arbetsliv på olika nivåer, i det fortsatta arbetet mot att utveckla ett klimatanpassat och hållbart samhälle. För att nå detta ska forskningen ske i en aktiv och samskapande dialog med en referensgrupp bestående av relevanta samhällsaktörer.

 

Mer information om projektet

Hemarbetet, pandemin och den energisnåla staden –omställningens möjligheter, utmaningar och spänningar: https://www.gu.se/forskning/hemarbetet-pandemin-och-den-energisnala-staden-omstallningens-mojligheter-utmaningar-och-spanningar