Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Heldag om litteraturens koppling till fotografi

Under 1900-talets början luckrades gränserna mellan olika konstarter gradvis upp, vilket fick genomgripande konsekvenser för konstskapande under hela seklet. Under torsdagen diskuterades förbindelserna mellan två konstformer, litteratur och fotografi, i ett antal seminarier på Göteborgs universitet.Under symposiet Litteratur – Fotografi – Modernitet samlades forskare från olika nordiska länder på Ågrenska villan i Göteborg för att hålla seminarier om dansk, svensk, norsk men också fransk litteratur och dess koppling till fotografi.

– Mötet mellan de två konstformerna under 1900-talet har haft stor inverkan på litteraturens utveckling och förändring, och även för fotografiets del har denna korsbefruktning betytt mycket. Framförallt från och med modernismens intåg med dess gränsöverskridande ambitioner och vidare in i den digitala eran har denna samverkan varit lyckosamt produktiv, säger Mats Jansson, professor i litteraturvetenskap och en av symposiets arrangörer.

Reseberättelser och fotohistorisk forskning

Under dagen hölls seminarier om bland annat reseberättelser, Gertrude Stein, fotohistorisk forskning, kopplingar mellan fotografi och text under den svenska mellankrigstiden, och fotografen Nadar ur ett historiskt perspektiv.

Initiativtagare till symposiet, som arrangerades i samarbete med institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, var förutom Mats Jansson även Johan Gardfors och Nils Olsson.

– Vi har ett gemensamt intresse för mediala, intermediala och i vidare mening estetiska frågor i vår forskning. Vi har på olika sätt rört oss i gränslandet mellan medier, konstarter och konstformer, och då är litteratur och fotografi intressant att granska närmare, säger Mats Jansson.

Ambitionen är att seminarierna i efterhand ska samlas för utgivning i en antologi.

bild på hela gruppen

LITTERATUR – FOTOGRAFI – MODERNITET

TORSDAG 10 JANUARI, ÅGRENSKA VILLAN, GÖTEBORG

• 9:30–10:30
Thomas Hvid Kroman (Köpenhamn): EN KRISEPRÆGET FORHANDLINGSZONE: FOTOGRAFI OG TEKST SOM RIVALER I ASGER JORNS BOGVÆRK
Cecilia Grönberg (Stockholm/Göteborg): UTVIDGAD FOTOGRAFI HOS BILDAKTIVISTERNA OCH ERNESTO DE SOUSA
Jørgen Bruhn (Växjö): SYNC POINTS? TEKST OG FOTOGRAFI HOS AMALIE SMITH OG CHRISTAN YDE FROSTHOLM

• 10:45–11:45
Unni Langås (Agder): TEKST OG FOTO I ALIX CLEO ROUBAUDS ALIX’S JOURNAL
Mikael van Reis (Göteborg): BILDENS VIKT, POESINS SVIKT – EN FRÅGA OM FOTOGRAVITATION
Sonia Lagerwall (Bergen): DET FOTOGRAFISKA MEDIET HOS TRE SAMTIDSFÖRFATTARE – FRANÇOIS BON, ANNIE ERNAUX OCH SYLVIE GERMAIN

• 13:00–14:00
Nils Olsson (Göteborg): HISTORIA OCH DISKONTINUITET. GERTRUDE STEIN OCH FOTOGRAFENS EGOTISM
Kristoffer Noheden (Stockholm): TANKEFOTOGRAFIER: AUTOMATISM OCH DOKUMENTÄR SURREALISM
Hans Kristian Rustad (Oslo): MOT EN FOTOPOETIKK FOR DET ALTERMODERNE 2 (2)

• 14:30–15:30
Niclas Östlind (Göteborg): DJÄRVA PERSPEKTIV: OM RELATIONEN MELLAN FOTOGRAFI OCH TEXT I DEN KULTURRADIKALA SVENSKA MELLANKRIGSTIDEN
Mats Jansson (Göteborg): ELIAS CANETTIS THE VOICES OF MARRAKESH. ANTECKNINGAR TILL EN SUBGENRE
Björn Billing (Göteborg): MED KAMERA I FJÄLLEN: VILDMARK, TID OCH MINNE I BOSSE GUSTAFSONS KUNGSLEDEN (1963)

• 16:00–17:00
Louise Wolthers (Göteborg): STUDIER. FÖRLORADE MOTIV OCH FOTOHISTORISK FORSKNING
Johan Gardfors (Göteborg): NADAR: FOTOGRAFEN SOM MEDIEARKEOLOG
Andrej Slavik (Göteborg): (AUDIO)VISUELL HISTORIOGRAFI, SENMODERN OFFENTLIGHET OCH DISSOCIATIV KRIS

• 17:00–17:20 – AVSLUTANDE KOMMENTARER