Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En grupp studenter står samlad i Aulan, Vasaparken under examensceremonin.
Examensceremoni 2019 i Aulan, Vasaparken, för studenter på masterprogrammet i global hälsa.
Foto: Sven Hassler
Länkstig

Gott betyg för global hälsa

Publicerad

Stolta studenter som känner sig delaktiga i en innovativ och tvärvetenskaplig utbildning. Det är några av tillgångarna som lyfts fram i den externa utvärderingen av vårt internationella masterprogram i global hälsa.

– Utvärderingen bekräftar att vi gör något unikt i det här programmet i och med samarbetet mellan olika fakulteter och institutioner. Det skapar ett mervärde för studenterna och det känns väldigt kul och bra att få veta, säger Sven Hassler, programansvarig. 

Programmet får gott betyg som ett klassiskt högkvalitativt akademiskt masterprogram, där nya perspektiv på global hälsa tillåts tack vare en unik struktur och uppbyggnad med samarbete mellan fem institutioner. Men programmets höga tvärvetenskapliga och interdisciplinära ambitioner medför också utmaningar.

- Att driva en utbildning på det här sättet ställer höga krav på samarbete. Det behöver fungera både ämnesmässigt och administrativt och här visar utredningen att det finns potential för att vidareutveckla formen och organisationen, säger Sven Hassler.

Ytterligare utmaningar som programmet ombeds arbeta vidare med är att utveckla den gemensamma plattformen runt globalhälsa, både bland lärare och medverkande institutioner. Konkret kan det innebära fortbildning, gemensamma seminarieserier och ett utökat samarbete forskningsmässigt.

I masterprogrammet för global hälsa möts studenter från olika delar av världen. Studenterna har olika yrkesbakgrund; allt ifrån läkare till socionomer, jurister och litteraturvetare. Möjligheterna som detta innebär för erfarenhetsutbyte och ett utökat professionellt nätverk ses som ytterligare ett plus med programmet.

- Men med så vitt skilda professionella bakgrunder behöver vi också bli bättre på att säkerställa att våra studenter har tillräckliga förkunskaper för programmets kurser. Vi kan t.ex. behöva jobba mer med förberedande kurser i statistik eller vetenskaplig metod.

Utvärderingen visar också att programmet behöver stärka studenternas träning inför ett praktiskt yrkesliv inom globalhälsa och utveckla ett tätare samarbete med organisationer och företag som är verksamma inom området.

- Så att få igång en fungerande och aktiv alumnverksamhet där studenter kan tipsa och hjälpa varandra till jobb och en fortsatt karriär och utveckling är högt prioriterat, säger Sven Hassler.

Utvärderingen framhåller studenternas delaktighet i utbildningen och undervisningen som något mycket positivt. Hur har ni arbetat för att lyckas så bra med detta?

- Vi lyssnar mycket på våra studenter. De har med sig så mycket erfarenhet och vi ser att deras perspektiv blir en unik resurs för programmet, säger Sven Hassler.

TEXT: JENNY MEYER