Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsmedel för att kartlägga digitala ekosystem inom skogsindustrin

Forskningscentrat SCDI (Swedish Center for Digital Innovation) har tilldelats 1 miljon kronor från Stiftelsen Seydlitz MP bolagen för ett nystartat projekt i syfte att kartlägga och exploatera digitala ekosystem och nätverk i den svenska skogsindustrin.

Forskning som bedrivs inom SCDI pekar på att digitaliseringen och plattformsekonomiska affärsgränssnitt kan skapa stora möjligheter för svensk skogsnäring, samtidigt som branschen också utsätts för ett ökat förändringstryck. Projektet kommer att löpa under 2018. SCDI är knutet till informatikavdelningarna vid Göteborgs och Umeå universitet, samt Chalmers tekniska högskola. Läs mer på SCDI:s webb.