Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsmedel för att bättre förstå kritik och återkoppling

Docent Oskar Lindwall har beviljats 3,6 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för projektet ”Att ge och ta kritik: Återkopplingens känsliga natur”.

oskar lindwallSyftet är att utveckla en förståelse för hur feedback skapas i interaktion med andra, med fokus på hur deltagare förhåller sig till dess känsliga natur, och hur de agerar vid motstånd och dispyter.

Projektet baseras på sekundär användning av ett videomaterial som upparbetats under nästan 20 års tid inom ramen för olika projekt, bestående av undervisningsaktiviteter inom högre utbildning; totalt över 500 timmar video, från tolv olika akademiska utbildningssammanhang.

Bakgrunden är att sociala handlingar såsom rådgivning, instruktion och feedback är socialt känsliga; de implicerar ett moment av värdering och riskerar att utlösa känslomässiga och defensiva reaktioner. Detta utgör ett praktiskt problem i många institutionella sammanhang, såsom utbildning, ledarskap, och hälsovård. Materialets bredd gör det möjligt att skilja ut generella från mer specifika fenomen, och specificera relevansen hos situationers särdrag.

Sammanlagt beslutade RJ att bevilja drygt 21 miljoner kronor till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Oskar Lindwall och hans forskning.