Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare gör odlade musselrester till kompost

Orust Kretsloppsakademi och forskare från Göteborgs universitet kommer att testa förutsättningarna för en ny slags kompostlösning på Orust. Enkelt uttryckt är det en kretsloppslösning som ska prövas, där näringsämnen skördas ur havet och via komposteringsprocessen återförs till odlingsmark.

Förstudiearbetet har lett fram till en ansökan till Havs- och Vattenmyndigheten, som har beviljat medel för uppförandet av en pilotanläggning på Orust, inklusive provtagning och analyser.

Forskare från SWEMARC och Nomaculture-projektet deltar och därigenom har det utvecklats ett samarbete med nya delar på SLU.
 

Läs mer.