Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare avslöjar sjöfart under stenåldern och synliggör dold konst med ny teknik

Publicerad

I en ny bok undersöker arkeolog Bettina Schulz Paulsson hur förekomsten av megalitgravar spred sig i Europa för 6 000 år sedan. Studien baseras på 2 410 dateringar och är den största i sitt slag. Nu vill hon undersöka om megalitkonsten följde samma väg och till sin hjälp har hon flera nya tekniker.


– Det vi vet om förhistorien har genomgått en förändring de senaste åren tack vare teknisk utveckling. Vi är mitt i ett paradigmskifte.

I sin bok Time and Stone jämför Bettina Schulz Paulssons megalitgravar i olika europeiska regioner för att se var de byggdes först och hur de spred sig över kontinenten.

megalit– Jag har lyckats lösa en gammal och stor forskningsfråga: hur och var uppstod egentligen megalitgravar? Med hjälp av moderna tekniker kan vi svara på en fråga som har upptagit forskare i över hundra år.

Bettina Schulz Paulsson har hittat ett spridningsmönster som utgår från nordvästra Frankrike. Nu vill hon bekräfta den här spridningsvägen genom att titta på konsten som återfinns i gravarna.

– Jag tittar bland annat på hur olika symboler har spritt sig och ifall det fanns ett interkulturellt utbyte.

I det syftet driver hon Marie Curie-projektet ”Symbol and Stone” som är en jämförandestudie om megalitkonst i Europa. Idag finns ungefär 35 000 megalitgravar kvar och många av dem innehåller konst, både abstrakta motiv som trianglar, spiraler och sicksack-mönster och mer naturalistiska, till exempel vagnar, båtar och djur.bettina

– Intressant nog så liknar symbolerna varandra över hela kontinenten. Jag vill analysera sammanhanget och den betydelse dessa symboler hade för ritualer och minneskultur.

Projektet innefattar fältarbete i Andalusien och Bretagne. På sina resor har Bettina Schulz Paulsson använt sig av den senaste tekniken för att dokumentera, förtydliga och analysera målningar och ristningar. Hon jobbar bland annat med programmen D-Stretch, XRF, Structure from Motion och laserskanning.

– Med hjälp av dessa tekniker kan jag ta fram symboler som inte är synliga för blotta ögat. Det är nästan magiskt, det kommer fram bilder från mörkret som inte varit synliga på flera tusen år. Det ger oss en ännu större inblick i den ideologi folk hade, hur de levde, vilka idéer de hade.

Hon hoppas på att projektet kommer fördjupa kunskapen om kontakter mellan olika delar av kontinenten under förhistorien.

– Det har tidigare funnits en hypotes att gravarna har uppstått oavhängigt av varandra. Men min forskning visar på en större mobilitet än vad vi tidigare känt till med utveckling av sjöfart och stora handelsvägar. Man är numera rätt säker på att det fanns utbyte mellan olika delar av Europa under bronsåldern. Men jag menar att detta utbyte kan ha funnits minst 2000 år tidigare.

Kontakt:

Bettina Schulz Paulsson, tel: 0736-66 8160, e-post: bettina.schulz.paulsson@gu.se

Vill du veta mer?

Hur fungerar D-Stretch, XRF, Structure from Motion och laserskanning? Se en intervju med Bettina Schulz Paulsson ovan.