Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fokus på vattenbruk under Almedalen

Kom och besök oss för att diskutera frågor om havet och de marina resursernas möjligheter för att skapa omställning till ett hållbart samhälle. I vår utställning finns bland annat akvarier med marina organismer och möjligheter att tillverka eget algsalt.

Datum: Tisdag 2 juli kl 09.00 – 16.00
Plats: Fenomenalen Science Center på Gotland, Visby
Läs mer om Almdedalens program på deras hemsida.

Framtidens yrke: Blå bonde!
Tid: tisdag 2 juli kl 12.45-13.30
Det svenska vattenbruket har en stor tillväxtpotential.
Att bli Blå bonde kan vara det nya framtidsjobbet! Hur kan uppfödning av fisk utvecklas och expandera på ett hållbart sätt? Och vad krävs för att odla fisk med omtanke?

Sverige har goda förutsättningar för ett hållbart vattenbruk av närproducerad fisk. Nu tas ytterligare steg för att stärka omsorg och omtanke om den odlade fisken. Matfiskodlarna och Vattenbrukscentrum Norr presenterar ”Odla med omtanke” fiskodlingsbranschens egen ”Code of practice” med fokus på fiskvälfärd och hälsa. Välkommen till en diskussion om möjligheterna att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar fiskodling. I samband med seminariet bjuds på smakprov av svenskodlad röding.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58424

Framtidens mat – nya spännande arter från havet
Tid: tisdag 2 juli kl 13.30 - 14.15
Jämfört med många andra länder bedrivs det ett väldigt begränsat marint vattenbruk i Sverige. Det finns stora möjligheter att odla mer än blåmusslor längs de svenska kusterna. Vilka nya innovativa, lösningar och spännande marina arter kan bidra till ökad produktion av hållbar mat från havet?

Mat från havet är hälsosam och god, och efterfrågan på sjömat ökar globalt. Samtidigt minskar de vilda bestånden av fisk och skaldjur. För att kunna producera sjömat och marina råvaror på ett hållbart sätt krävs nya tekniska lösningar. Just nu forskas kring nya spännande produkter från ett marint vattenbruk, med stor potential. Sjögurkor och alger är exempel på nya råvaror som har goda förutsättningar att odlas på ett hållbart sätt.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58445


Vad krävs för ett livskraftigt och expanderande hållbart vattenbruk?
Tid: tisdag 2 juli kl 14.15 – 14.45
Entreprenörer som vill utöka och utveckla hållbart vattenbruk i Sverige tampas med stelbenta regelverk och långdragna tillståndsprocesser. Vad behöver förändras för att möjliggöra en framtid med odling av näringsriktigt och god mat genom ett hållbart vattenbruk?

Trots god politisk vilja och många hugade entreprenörer och investerare finns det risk att vattenbruket i Sverige försvinner till följd av föråldrad lagstiftning inom området. Befintliga vattenbruksanläggningar får inte sina tillstånd förlängda och nya mer hållbara tekniska lösningar i form av cirkulära system får inte sina tillstånd beviljade. Vi bjuder in till en diskussion om vad som krävs för att lösa situationen.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58474


Havet – en del av Sveriges bioekonomi
Tid: tisdag 2 juli 15.00-15.45
Hur kan havets enorma resurser användas för att skapa hållbara råvaror till industrin och bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle? Vilka möjligheter och hinder finns idag?

Marin biogas, odling av makroalger och utvinning av högvärdigt protein ur musslor är några exempel på ny hållbar produktion av biomassa från havet. Det finns stor potential att utveckla nya hållbara marina råvaror, och vi vill i det här seminariet visa på hur de biomarina näringarna kan vara med och utveckla bioekonomin i Sverige.

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur marina näringar kan vara med och bidra till en bioekonomi och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vad kan marina bioprodukter ersätta? Hur kan vi använda restprodukter och biflöden? Vilka möjligheter finns för uppskalning?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58138


Träffpunkt: Ett hav av möjligheter
Tid: tisdag 2 juli kl 09.00 – 16.00
Haven täcker mer än 70 procent av jordens yta, och har en avgörande betydelse för livet på land. Vi ser många tecken på en försämrad havsmiljö, men det finns också stora möjligheter att använda havets resurser på ett hållbart sätt. Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet och Maritima Klustret i Västsverige sätter fokus på havets möjligheter i Almedalen.

Kom och besök oss för att diskutera frågor om havet och de marina resursernas möjligheter för att skapa omställning till ett hållbart samhälle. I vår utställning finns akvarier med marina organismer och möjligheter att tillverka eget algsalt.

Klockan 12.00 bjuds på lättare mat för alla (först till kvarn gäller) som är intresserade av att diskutera havsfrågor i mingelform tillsammans med oss.

Hållbar, fet fisk på den offentliga tallriken – framtidsutmaning eller omöjlig ekvation?
Datum: Tisdag 3 juli kl 11.00 – 12.00
Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården, Gotland, Visby

Det är svårt för de offentliga skolköken att följa Livsmedelsverkets råd att servera fet fisk var 14:e dag och samtidigt klara hållbarhetsmålen. Tillgången på hållbart producerad fet fisk till priser som kan betalas av offentlig sektor är nästintill obefintlig. Vilka är framtidens fiskalternativ?
Arrangör:
Kost & Näring – en branschförening inom Ledarna, Landsbygdsnätverket/MATtanken
Läs mer i programmet.