Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fokus på hållbarhetsmålen i Sustainable Ocean Summit i Rotterdam

Publicerad

I november arrangerades Sustainable Ocean Summit och många föredrag och paneldiskussioner på konferensen kretsade kring hur industrin kan ta ett större ansvar för att bidra till de 17 hållbarhetsmålen. Susanne Lindegarth från Göteborgs univeristet och Maritima klustret i Västsverige deltog vid konferensen som arrangerades av World Ocean Council i november.

Temat för konferensen var “Ocean 2030: Sustainable development goals and the ocean business community”, ett tema som attraherade industrirepresentanter, forskare och beslutsfattare från hela den globala maritima sektorn.

Många intressanta föredrag och paneldiskussioner handlade om hur industrin kan ta ett större ansvar för att bidra till de 17 hållbarhetsmålen, och särskilt till mål 14 – Life under water. Vad görs konkret för att uppnå de mål och indikatorer som satts upp inom hållbarhetsmålen? Hur kan samarbetet mellan industri och forskning öka? Det var frågor som diskuterades.

Ett exempel som presenterades på konferensen var företaget Woodside Energy från Australien. De utvinner bränslen till havs och samarbetar med det Australiensiska forskningsinstitutet AIMS och ansvarar för datainsamling i de områden där de är aktiva. Data som är tillgängliga och öppna. Andra exempel på hur fiske och vattenbruksindustrin kan bidra är att öka andelen som certifierar sig enligt standards som MSC och ASC.

– Att arbeta i kluster lyftes fram som en i många fall avgörande drivkraft för näringslivet att engageras i hållbarhetsfrågorna. Ett bra exempel som lyftes fram där industrin tillsammans tar ansvar är det samarbete som bildats mellan företag inom laxodlings- och foderindustrin – Global Salmon Initiative – som fokuserar på produktion av socialt accepterad lax med minimal miljöpåverkan.

– Konferensen som helhet gav en mycket bra översikt över hållbarhetsmålen och dess betydelse för att forma framtidens maritima bransch, säger Susanne Lindegarth