Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fjärranalys förbättrar kunskapen om Amazonas förhistoria

Publicerad

  Århundraden innan européerna kom till Amerika utvecklades en regional socioekonomisk organisation i delar av Amazonas. Det framgår i en ny publikation av bland annat Per Stenborg, forskare vid Göteborgs universitet. 

Publiceringen är resultatet av ett samarbete mellan Stenborg , Denise Pahl Schaan från Universidade Federal do Pará (UFPA) i Belém, Brasilien och Camila G. Figueiredo från University of Toronto (U of T) i Kanada.

Fältarbete som utförts av projektet Cultivated Wilderness har visat att förhistoriska samhällen i Santarém-området i nedre Amazonas anpassade de miljöer de bebodde, bland annat genom markbearbetning.

utgrävning– Detta visar att, till skillnad från den tidigare uppfattningen att Amazonas var befolkat av små grupper bosatta längs floderna under hela förhistorien, det växte en regional ekonomi fram från ungefär år 1300, vår tideräkning. Denna fortlevde fram till tiden för europeisk kolonisering under sjuttonhundratalet. Denna utveckling innebar en expansion av mänsklig bebyggelse i inlandet - som tidigare inte användes för permanent bosättning, säger projektledare Per Stenborg.

Dessa inlandsbosättningar har visat sig vara förknippade med vissa särdrag i landskapet: sänkor eller fördjupningar, kända lokalt som "Poços de Água". Nu har analyser av LiDAR-data (en typ av fjärranalys) visat att ett mönster av liknande icke slumpmässigt fördelade fördjupningar sträcker sig långt in i den tätt skogsvuxna nationalparken Tapajós National Forest (Flona-Tapajós).

– Det gör att vi kan föreslå att jordbrukssamhället expanderade väsentligt längre söderut än vad vi tidigare vetat, säger Per Stenborg.

statyArtikeln visar den stora potentialen för användande av LiDAR-data vid lokalisering av arkeologiska lokaler som är dolda av tät vegetation även när informationen har samlats in för andra ändamål, i detta fall för att spåra olaglig skogsavverkning.

– Utöver sin stora betydelse för arkeologisk forskning i denna och liknande regioner kan LiDAR-tekniken också stödja skyddet av fornminnen om deras lägen och utsträckning kan registreras utan omfattande och dyr fältinventering.

– Amazonas är långt ifrån den enda regionen där geografisk vidd och begränsad tillgänglighet har försvårat arkeologisk kartläggning. Nya former av fjärranalys kommer att få stor betydelse för att förbättra vår kunskap om sådana regioner dåligt kända historia.

Om publikationen:

Per Stenborg, Denise P. Schaan & Camila G. Figueiredo 2018 Contours of the Past: LiDAR Data Expands the Limits of Late Pre-Columbian Human Settlement in the Santarém Region, Lower Amazon. Journal of Field Archaeology Vol. 43, Issue 1: s. 44-57

Länk till hela publikationen (nytt fönster)