Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fackligt samarbete i Europa

Bengt Furåker och Bengt Larsson är författare till en nypublicerad bok om fackligt samarbete i Europa. Boken sammanfattar ett rigoröst forskningsarbete vars unika delar tidigare publicerats i spridda sammanhang.

Bild
Trade Union Cooperation in Europe

Hej Bengt Furåker!

Du är medförfattare till en ny bok om facklig organisering. Vad handlar den om?
- Det är en studie av fackligt samarbete i Europa - dess omfattning, former, inriktning, förutsättningar och svårigheter. I separata kapitel tar boken upp två konkreta frågor som är viktiga för fackföreningsrörelsen: lagstiftning om minimilön och den nyligen antagna förändringen av EU:s utstationeringsdirektiv.

Vilka riktar sig boken till?
- Boken vänder sig till fackföreningsfolk, forskare, studenter och andra med intresse för europeisk arbetsmarknad och fackföreningsrörelsens roll i Europa.

Några lärdomar från boken som du vill lyfta?
- Fackföreningsrörelsen har en viktig roll att spela i Europa, men det finns åsiktsskillnader och motsättningar inom rörelsen vilka måste hanteras. Ett tydligt exempel på det senare är frågan om lagstadgade minimilöner.

Hur kom det sig att ni skrev boken?
- Boken bygger på två forskningsprojekt, det ena lett av mig och det andra av Bengt Larsson, där vi har samarbetat kring våra teman. Projekten har dessutom involverat andra medarbetare som Mattias Bengtsson, Kristina Lovén Seldén, Anton Törnberg och Patrik Vulkan.

- Vi har publicerat en lång rad skrifter: en avhandling, artiklar, bokkapitel och annat och talade ganska tidigt om att sammanfatta vår forskning i en bok. När vi sedan fick en direkt förfrågan från förlaget om att skriva en bok var det lätt att svara ja.

Hur ser ert samarbete ut?
- Vi inledde vårt forskningssamarbete, som resulterat i boken, redan 2008. Nu har vi inga fler projekt planerade, jag gick faktiskt i pension för en tids sedan.

Kort fakta

Titel: Trade Union Cooperation in Europe (2020)
Digital publicering: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030387693
Forskare: Bengt Furåker och Bengt Larsson, professorer vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.