Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Etik och värde-utmaningar i antibiotikaresistens-hantering, -forskning och politik. Symposium i Göteborg, 15-16 november, 2017. Boka datumen!

Etik och värde-utmaningar i antibiotikaresistens-hantering, -forskning och politik. Symposium i Göteborg, 15-16 november, 2017. Boka datumen!


Världshälsoorganisationen WHO har identifierat antibiotikaresistens som en så allvarlig global utmaning att den hotar de grundläggande framsteg som möjliggjorts av modern hälso- och sjukvård. Etik- och värdefrågor är centrala i denna utmaning: för att förstå vari den består och vad som står på spel, identifiera adekvata samhällsåtgärder, och för att förstå varför vissa insatser och politiska beslut kan vara olika acceptabla för olika parter. Bakom detta finns frågor om hur man ska hantera konflikter mellan individuella intressen och långsiktiga samhällsintressen; liksom nationella i förhållande till globala samhällsintressen på såväl kort som lång sikt; hur man ska fördela fördelar och nackdelar som följer av ansträngningar att minska resistensutvecklingen och att hantera konsekvenserna av uppkommen resistens; samt hur osäkerheter och kunskapsluckor ska hanteras ansvarsfullt i ljuset av allvarliga hot mot folkhälsan.


Centrum för antibiotikaresistensforskning (CARe) vid Göteborgs universitet inrättades 2016 som en tvärvetenskaplig enhet för forskning, utbildning och samverkan, med sex fakulteter och samarbete med både offentliga och privata aktörer. Mer information om CARe finns här: http://care.gu.se


Nu arrangerar CARe ett 2-dagars symposium på temat Etik och värde-utmaningar i antibiotikaresistens-hantering, -forskning och politik, 15-16 november, 2017. Symposiet välkomnart upp till 300 deltagare och presenterar internationellt ledande talare inom etik, rättsvetenskap, politik, folkhälsa och anra områden engagerade inom detta område – inklusive ledare för flera nya stora forskningsprogram – från Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Symposiet är öppet för alla och avgiftsfritt, men detkommer attkrävas föranmälan; detaljer för detta kommer senare.


Preliminärt program (samtliga talare är bekräftade):


DAG 1


Otto Cars (Uppsala University): Global political response to the antiobiotic resistance challenge


Michael J. Selgelid (Monash University and WHO): Ethics and value challenges created by antibiotic resistance: a roadmap


Marcel Verweij (Wagenigen University): What is responsible care for ABR carriers?


Clare Chandler (London School of Hygiene & Tropical Medicine): What is care in the wake of antibiotics? Experiences of global health in low resource settings.


Michael Millar (Queen Mary University of London): Antibiotic resistance: a threat to capability security


Jonathan Anomaly (UNC Chapel Hill & Duke University): Antibiotic resistance is a public goods problem


DAG 2


Julian Savulescu (University of Oxford): Collective responsibility and its ethical implication related to ABR


Steven J. Hoffman (University of Ottawa): What is required of effective legal mechanisms in the ABR area?


Jasper Littmann (Robert Koch Institute): Institutional ethics when responding to global security threats, such as ABR


Alena Buyx (Christian-Albrechts University of Kiel): How should policy makers, business and professional practitioners think about the ethical aspects of ABR management?


Christian Munthe (University of Gothenburg): Do we have reason to adjust standard precautionary rules for introduction of new interventions and methods in ABR policy and other public health emergency settings?


Sverker Jagers (University of Gothenburg): The role of public trust to balance ethics and effectiveness in the implementation of global political actionOrganisationsansvariga: Joakim Larsson (föreståndare för CARe), Christian Munthe (Forskningsledare för etik inom CARe), samt CARe:s styrgrupp.