Hoppa till huvudinnehåll
Bild
barn och en robot
Robotar är ett allt vanligare inslag i vardagen och används regelbundet inom exempelvis industrin, vården och i hemmet som dammsugare och gräsklippare. Nu är robotar också på gång att introduceras i skolan.
Foto: Andy Kelly
Länkstig

Elever träffar lärarroboten Nao

Vid Göteborgs universitet arbetar forskare med att utveckla en robot som förstår känslor och som fungerar som en pedagogisk assistent i klassrummet. Vid sex tillfällen i maj och juni bjuds skolklasser i årskurserna 5, 7 och 9 från Hisings Backa, Angered, Landvetter och Mölnlycke in för att träffa roboten Nao och ta del av exempel på olika situationer som kan uppstå i ett klassrum. Eleverna får interagera med roboten och diskutera olika för- och nackdelar med robotar i skolan.

Bild
sofia serholt
Sofia Serholt
Foto: Catharina Jerkbrant

– Roboten ska inte ta över lärarnas roll, men den kan komplettera den. Den ska kunna känna av hur eleverna mår, om de är stressade eller nervösa och kunna anpassa undervisningen efter det, säger Sofia Serholt, doktorand.

Vill förstå elevers behov av robotar i klassrummet

Vid varje tillfälle kommer eleverna att få träffa roboten Nao tillsammans i stor grupp och ha en konversation där roboten pratar med dem. Eleverna kommer även att se en film som förklarar tekniken bakom roboten och genomföra en kreativ övning. Syftet är att uppmuntra till en diskussion om hur robotar kan användas i klassrummen, vilka egenskaper de bör ha och hur eleverna tycker att de bör fungera.

– Träffarna är till för att undersöka elevers uppfattningar och behov när det gäller sociala robotar i en skolmiljö. Robotar är ett allt vanligare inslag i vardagen och används regelbundet inom exempelvis industrin, vården och i hemmet som dammsugare och gräsklippare. Nu är robotar också på gång att introduceras i skolan. Eleverna är viktiga användare av roboten och deras åsikter behöver belysas, säger Sofia Serholt.

Resultat användas i forskningssyfte

Resultaten av övningarna kommer sedan att användas i forskningssyfte inom EU-projektet EMOTE där forskare från Göteborgs universitet tillsammans med flera andra europeiska universitet arbetar med att utveckla robotar och deras funktioner i klassrummet.

Journalister är välkomna att närvara vid samtliga tillfällen. Anmäl deltagande till Sofia Serholt på e-post sofia.serholt@ait.gu.se eller telefon 073-710 8076, senast dagen innan ni vill vara med. Det är inte alltid möjligt att intervjua, filma eller fotografera alla de barn som medverkar, vilket beror på om föräldrarna givit medgivande eller ej. Detta vet vi tidigast samma dag som barnen besöker oss.

Tid:
2014-05-07: 10:00-11:30 (årskurs 5) & 14:00-15:30 (årskurs 9)
2014-05-14: 10:00-11:30 (årskurs 5) & 12:30-14:00 (årskurs 9)
2014-05-15: 12:30-14:00 (årskurs 7)
2014-06-08: 10:00-11:30 (årskurs 9)

Plats:
Institutionen för tillämpad IT (Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet), Hus Patricia, Forskningsgången 6, Lindholmen

Information:
www.emote-project.eu