Länkstig

CERGU lanserar ny strategisk satsning

Publicerad

En ny strategisk satsning på CERGU -- mer stöd till doktorander!

Vi är glada att kunna meddela att vår strategiska satsning på en komplett akademisk europaforskningsmiljö nu har lanserats. Offentliggörandet av möjligheten att få CERGUs stöd ledde till två ansökningar som nu beviljats och därmed får stöd. Det innebär att CERGU kommer att täcka kostnader kring ett projektutvecklande seminarium i Bochum, organiserat av CERGUs styrgruppsmedlem Mats Andrén, och vår International Advisory Board-medlem Stefan Berger. Seminariets tema är Europe from the Margins och CERGU kommer också möjliggöra vår tidigare postdoktor Ettore Costas och Eutopia-anknutna Elisabetta Naruttis medverkan vid seminariet. Förutom att syfta mot en kommande projektansökan med inkluderade doktorandtjänster ska seminariets bidrag samlas till en special issue i någon tidskrift.

I första rundan av beslut har vi också glädjen att kunna stödja juridikdoktoranden Martin Westlunds forskningsvistelse i Amsterdam. Martin är del av projektet Separation of Powers for 21st Century Europe (SepaRope) och kommer under sin vistelse knyta kontakter såväl med projektkollegor som andra personer inom sitt forskningsfält. CERGUs bidrag består i att täcka en del av hans boendekostnader.

Som dessa två exempel på CERGUs stöd visar kan vi vara behjälpliga med att boka och bära kostnader för europarelaterade forskningsaktiviteter som inkluderar doktorander. Ansökningar är välkomna löpande under året och beslut fattas kontinuerligt, tills budgetramarna för satsningen är nådda. Läs mer om villkoren för stöd här, och välkommen med en ansökan!