Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bilden av islam på europeiska museer utreds

Klas Grinell, intendent på Världskulturmuseet och idéhistoriker, ska under två och ett halvt år leda ett forskningsprojekt på Göteborgs universitet.

Projektet heter Museological framings of Islam in Europe och ska beskriva hur europeiska museer har framställt islam under perioden från andra världskriget fram till i dag.

porträtt Klas Grinell Det hänger samman med den diskussion och den forskning som pågår om islams plats i Europa och Europas förhållande till islam och muslimer, men det finns faktiskt ingen litteratur som tar upp museernas roll i detta. Ändå har museerna i Europa nästan 500 miljoner besökare varje år. I den museologiska diskussionen har man gjort ganska lite om islamsamlingar och islamska utställningar, här finns en lucka att fylla, säger Klas Grinell.

Vetenskapsrådet finansierar projektet, där även Magnus Berg, docent i museologi och etnolog på institutionen för globala studier, och Göran Larsson, religionsprofessor vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, kommer att ingå.

Är det några museer som kommer att vara särskilt intressanta för er?

– I ansökan har vi skrivit att vi huvudsakligen ska titta på London och Berlin, även om vi också kommer att göra jämförelser och utvikningar till andra europeiska städer. Vi borde kanske ha med Frankrike, men det måste vara en rimlig empirisk mängd. Man kan med fördel utvidga forskningen senare, säger Klas Grinell.

Klas Grinell är ett känt ansikte för många idéhistoriker på Göteborgs universitet, han doktorerade här 2004 och var sedan kvar som lärare i fyra år. Hans avhandling hette Att sälja världen och beskrev svenskars omvärldsbild från 30-talet och framåt.

– Avhandlingen handlade om svensk resereklam och hur vi skildrar utlandet. På 90-talet var det en stor diskussion om nationalismens återkomst, men nationalism och chauvinism har funnits under en lång tid, vi har bara uttryckt det i termer av modernitet.

Du är till vardags intendent på Världskulturmuseet, vilka utställningar har du jobbat med där?

– Jag är intendent för globala samtidsfrågor, vilket innebär att jag jobbar med programverksamheten, pedagogik och utställningar. På ett sätt har jag varit med litegrann i det mesta vi har gjort, men jag har också jobbat lite djupare med några utställningar – till exempel Destination X, om migration och turism, Voodoo och Bollywood, om Bollywoodfilm.

Klas Grinell påbörjade sitt forskningsprojekt vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion den 1 juli 2015. Han kommer att forska på halvtid och fortsätta som intendent på Världskulturmuseet på halvtid.