Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bevara grönskan när staden växer och förtätas

Professor Bengt Gunnarsson m.fl. författare till debattartikeln har undersökt kopplingar mellan grönskan och ekosystemtjänster i staden. Ekosystemtjänster är produkter och tjänster från naturen som bidrar till mänskligt välbefinnande, till exempel förbättrat lokalklimat, hantering av nederbörd, rekreation med mera.

Debattartikel i GP.