Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

App för medborgarengagemang i byggprojekt vann innovationstävling

Studenterna Adelina Fernström och Maria Weise vann White Innovation Challenge med sin app Engage4Change. På ett enkelt, informativt och pedagogiskt sätt vill vinnarna råda bot på den förvirring och okunskap som finns kring stadens alla byggprojekt och få medborgarna att informeras och engageras kring vad som byggs.

Studenterna Adelina Fernström och Maria Weise vann White Innovation Challenge med sin app Engage4Change. På ett enkelt, informativt och pedagogiskt sätt vill vinnarna råda bot på den förvirring och okunskap som finns kring stadens alla byggprojekt och få medborgarna att informeras och engageras kring vad som byggs.

Sju lag bestående av studenter från masterprogrammet Digital Leadership ställde upp i arkitektfirman Whites innovationstävling. Bakgrunden var att få studenterna att skapa ett digitalt verktyg för att adressera några av dagens urbana utmaningar som rör bland annat utanförskap och ekonomisk ojämlikhet med bakgrund av att en majoritet av jordens befolkning idag bor i städer.

Designdrivet grupparbete
Studenterna, som har vitt skilda studiebakgrund och är från olika länder, fick i det designdrivna grupparbetet lära sig att använda olika plattformar för att ta fram en prototyp som sedan presenterades för en jury bestående av medarbetare från White samt Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö.

– Den vanlige medborgaren vet inte vad infrastrukturprojekten i stan handlar om. Det beror inte på ointresse, utan att det är väldigt svårt att få lättöverskådlig information om de olika stadsbyggnadsprojekt som planeras och som pågår, oavsett om det rör infrastruktur, byggnader eller något annat. Med Engage4Change vill vi ändra detta, säger duon.

I sin presentation av appen visade vinnarna på ett illustrativt sätt hur en detaljplan presenteras på Göteborgs kommuns hemsida. En text- och detaljtyngd historia som gemene man svårligen begriper helheten - eller konsekvenserna - av.

– Förutom att förse invånarna med bra byggnadsinformation vill vi även att appen på olika sätt ska generera data som sedan arkitekter och andra yrkeskategorier inom stadsbyggnad på ett etiskt sätt får ta del av och använda i sitt arbete, säger de.

Wow-faktor
Juryn från White bedömde de sju olika projekten utifrån huvudsakligen tre kategorier; möjlighet till strategisk påverkan, affärspotential samt wow-faktorn och fann tydliga kopplingar till alla tre kategorier i vinnarprojektet.

– Vi har jobbat väldigt hårt med detta projektet hela hösten och nu känns det verkligen värt all tid. Vi får nu diskutera med White om de vill ta det vidare eller om vi själva ska göra det för andra samarbeten, säger de.

Priset från White, förutom äran, består av 25 000 kronor för vinnarna att dela på.

Länk till prototypen: https://engageforchange.netlify.com

Juryns motivering
"Engage 4 Change takes on the lack of citizen engagement in city development with a worked through idea and unmistakable passion.

The concept is presented as an easy to understand app where people can learn about planned development projects and get engaged in various ways. The underlying platform shows great promise for actors in city development to interact with the citizens they affect and make more informed decisions.

We hope the duo behind Engage 4 Change will continue their work and believe you have an important role to play in developing our future sustainable and diverse cities.”