Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anslag till Förvaltningshögskolan för arbetsmiljöforskning

Publicerad

En forskargrupp från Förvaltningshögskolan under ledning av Vicki Johansson har fått anslag från Arbetsmiljöverket för projektet "Arbetsmiljöarbete i politikstyrda och könssegregerade organisationer". Det är kommunernas arbete med arbetsmiljö som står i centrum.

 

Projektets övergripande syfte är att studera om och hur skillnader i kommunernas politisktadministrativa värde- och styrsystem får betydelse för hur arbetsmiljöarbetet bedrivs och arbetsmiljötillsyn hanteras av politiker, tjänstemän och inspektörer i olika typer av kommuner. I särskilt fokus för denna studie står de kommunala arbetsplatsernas könssegregerade karaktär och frågan om arbetsmiljöarbetet bedrivs på olika sätt inom verksamhetsområden som domineras av kvinnor respektive män.

Projektet, som planeras fortgå under 2016-2018, kommer att bygga på fallstudier i ett urval av kommuner samt enkätundersökningar till kommunpolitiker. Förutom Vicki Johansson ingår David Karlsson och Petra Svensson i forskargruppen.