Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

AgeCaps årsmöte: Multidisciplinära samarbeten ger ny kunskap

Publicerad

Inom AgeCap finns det 20 forskningsprojekt som sträcker sig över fakultetsgränserna och 14 olika institutioner på Göteborgs universitet använder sig av de data som finns i befolkningsstudierna.
Den 13 december hade AgeCap sitt årliga möte för att summera året som gått och blicka framåt. Temat för 2018 var möjligheter och utmaningar kopplade till multidisciplinär forskning.


Föreståndare Ingmar Skoog gav en genomgång över året som gått och AgeCaps vision framåt. Hanna Falk och Ulrika Lagerlöf Nilsson berättade sedan om hur arbetet med vår Antologi om kapabilitet hos äldre personer fortskrider, Capability on ageing- from cell to society, som ska visa på flera olika perspektiv på kapabilitetsbegreppet, där olika discipliner beskriver hur det egna forskningsområdet knyter an till kapabilitet, det vill säga människors förmågor att utföra handlingar att nå mål som de själva upplever som värdefulla. Tanken är att visa på bredden i hur man kan använda kapabilitet som begrepp och teoretiskt ramverk i studier om åldrandet och äldres hälsa.

Visa intrese för kollegornas kunskap

Lotta Dellve inledde blocket om multidisciplinära samarbeten och förklarade att den bästa form av samarbeten får man då båda parter delar med sig av egen kunskap och visar intresse för kollegornas kunskap i lika stor utsträckning.
Sedan gav Lotta Dellve, Ewa Wikström, Theresa Westgård, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Hanna Falk, Annika Bergström, Anna Dunér samt våra nya samarbetspartners från IT-fakulteten - Alexandra Weilenmann och Olof Torgersson – exempel på multidisciplinära projekt inom AgeCap, som Lexliv, som studerar hur arbetslivet påverkar åldrandet, ett åldersmedvetet ledarskap och organisationers kapabilitet.

Ny kunskap och respekt

Presentationerna avslutades med en paneldiskussion om möjligheter och utmaningar kopplade till multidisciplinära samarbeten. Panelen konstaterade att det ger det så mycket i form av nyfikenhet, ny kunskap, ökad respekt för andra discipliner, tydlighet av den egna kompetensen samt att det är lustfyllt och positivt utmanande, även om de multidisciplinära projekten är förknippade med många utmaningar på både strukturell och personlig nivå, som en längre startsträcka, fler diskussioner, svårigheter att få ihop olika discipliners traditioner samt slitningar mellan att samverka och förbli stark inom sitt eget område.
En av de stora vinsterna är att man kan behålla en komplexitet och inte enbart fokusera på individ- eller samhällsnivå.

Internationella samarbeten

Efter denna givande diskussion var det dags för korta presentationer från pristagare av Carin Mannheimers pris för juniora forskare; Madeleine Mellqvist Fässberg, Angela Bångsbo och Gabriella Sandstig. Vår kommunikatör Ragnhild Larsson gav en inspirerande inblick i hur man kan arbeta med digital storytelling och slutligen informerade Boo Johansson, Ingmar Skoog, Lotta Dellve, och Marie Kivi om AgeCaps internationella samarbeten samt om den kommande konferensen IAGG-ER 23-25 maj. Ingmar Skoog summerade dagen och sedan var det dags för mingel och samtal om nya spännande multidisciplinära samarbeten inom centrat.