Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar arbete i ett hantverksmässigt garveri för fiskskinn
Garvarmästare Lotta Rahme arbetar med fiskskinn i sitt garveri.
Foto: Håkan Olsen
Länkstig

Lotta Rahme: Traditionellt garvade fiskskinn till modeindustrin

Fiskskinn är en till stor del outnyttjad resurs som beredda på traditionellt sätt skapar liten miljöpåverkan. Gästhantverkarprojektet "Ekologisk garvning av fiskskinn till modeindustrin" ska etablera samarbete med designers som vill använda sig av fiskskinn garvade med bark och omättade fetter.

Foto: Håkan Olsen

Traditionell garvning hållbart alternativ

Det finns idag ett fåtal garverier i världen som garvar fiskskinn. De skinnen bereds dock med krom, vilket inte är miljömässigt hållbart. Den traditionella garvningen erbjuder här ett intressant alternativ som väckt stort intresse inom modeindustrin. Den eftersträvade produkten är ett tunt vackert skinn med olika mönster beroende på fiskart, som är lätt att sy i, tvättbart och hållfast. 

Garvningstekniker och samarbetsformer

Syftet med det gästhantverkarprojekt som Lotta Rahme, garvarmästare med eget garveri, driver är dels att utveckla metoderna, dels hitta former för samarbete med industrin. Frågor vad gäller garvningsteknikerna är vilka växter som lämpar sig bäst för garvning av just fiskskinn, en annan hur metoderna för tvätt av de färdiga skinnen bör se ut. Garvning med endast handredskap är inte ekonomiskt lönsam, men Lotta Rahme ser en möjlighet att kombinera användning av modern kunskap med traditionell teknik. En förutsättning är samarbete med garvare som arbetar mer storskaligt, samt med tekniker, designers och textilarbetare. 

Ingår i internationellt projekt

Arbetet inom gästhantverkarprojektet görs i anslutning till ett större internationellt projekt, ”Developing Fish Skin as a Sustainable Raw Material for the Fashion Industry”. I det senare deltar partner från ytterligare fem länder: Storbritannien, Italien, Israel, Island och Japan. Det internationella samarbetet kommer att bedrivas under en rad olika sammankomster under åren 2019-2022. Gästhantverkarprojektet avslutas 2021. Det kommer att presenteras både i skriftlig form och vid seminarier och hantverkssamlingar.

Garvarmästare med lång erfarenhet

Lotta Rahme har har studerat, forskat, filmat, skrivit böcker och undervisat om traditionell garvning sedan början av 1980-talet. Själv har hon blivit undervisad av skickliga hantverkare tillhöriga olika ursprungsbefolkningar, som Nordamerikanska urfolk, inuiter, Ainu i Japan och samer. Hennes mål har hela tiden varit att lära sig teknikerna och förmedla dem till så många som möjligt. Numera kan hon alltså, efter att ha avlagt mästarprov i garvning med traditionella metoder, titulera sig garvarmästare.

 

Gästhantverkarprojekt Ekologisk garvning av fiskskinn till modeindustrin

Gästhantverkare: Lotta Nelson Rahme

Projekttid: 2019-2021

Bilden visar en person som går i skogen och samlar växter för garvning

Film: Masterclass i garvning av fiskskinn med traditionella metoder

Vill du lära dig mer om garvning av fiskskinn? Under tiden som gästhantverkare har Lotta Rahme producerat en instruktionsfilm.   Här kan du se en trailer

Bilden visar en väst i fiskskinn samt olika detaljer av denna (collage)
Väst i fiskskinn som Lotta Nehlson Rahme garvat och sytt.
Foto: Lotta Nelson Rahme