Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Eva Hammerlid - adjungerad professor inom öron- näs- och halssjukdomar

Eva Hammerlids huvudsakliga forskning handlar framför allt om nutrition och livskvalitet vid huvud-halscancer (HH-cancer). Hon utvecklar bland annat ett livskvalitetsfrågeformulär i samarbete med den europisk organisation EORTC, som har fokus på cancerforskning och cancervård.

Bild
Eva Hammerlid (längst till vä)
Eva Hammerlid vid installationen 2017, hon syns längst till vänster på bilden
Foto: Johan Wingborg

Livskvalitetsfrågorna har fått mer fokus
- Mätning av livskvalitet har allt oftare implementerats i den kliniska vardagen. Man har nu kunnat visa att livskvaliteten har betydelse för överlevnad. På senare år har man även börjat intressera sig för canceröverlevarnas livskvalitet då alltfler överlever sin tumörsjukdom.
Många patienter med huvud-halscancer blir också undernärda (malnutrierade) och det pågår olika studier för att hitta bästa metod för att förhindra denna undernäring, eftersom den påverkar överlevnaden och livskvaliteten negativt, säger Eva Hammerlid

Hon studerar även hur olika behandlingsmetoder påverkar patienternas näringstillstånd.

HPV-virus ökar förekomsten av HH-cancer
Förekomsten av huvud- och halscancer ökar mer än förväntat, berättar hon. Sannolikt beror detta på att en större andel virus (HPV-virus) ger upphov till tumörer i detta område. Men patienter med denna form av tumör har bättre överlevnad jämfört med dem som har ”HPV negativa” tumörer. Frågan är nu om man kan ge en mindre intensiv behandling vid de ”HPV positiva” tumörer för att öka livskvaliteten och minska de negativa biverkningarna av en mer tuff cancerbehandling.

Eva ambitioner och förhoppning med sin adjungering är att få fortsätta med sin forskning tillsammans med forskningsgruppen och doktorander och bli bättre på att "införa" en del av resultaten i den kliniska vardagen.

Läs mer om EORTC

Eva Hammerlid adjungerades 2017
, se hela bildspelet på Akademiliv