University of Gothenburg
Image
Väg om hösten
Photo: Natalie Greppi

Seminars

For information about CELAM:s seminars, please contact: Åse Holl ase.holl@.se

CELAMs forskningsseminarier hösten 2020


Under hösten 2020 kommer CELAM forskare och doktorander att mötas för forskarseminarier på Rågården tisdagar kl 14.00 - 15.30 vid de datum som är angivna nedan.
Seminarier hålls på plats hos CELAM vid Rågården, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Personer som vill delta men inte har möjlighet att ta sig dit tar kontakt med Åse Holl (ase.holl@gu.se), för att arrangera deltagande via videolänk.

Teoretiska och praktiska frågor av vikt för CELAM:s forskningsområde kommer att diskuteras på dessa seminarier. En person ur CELAM:s forskargrupp kommer att ha ansvar för respektive tillfälle att välja ut en fråga eller ett område som seminariet skall diskutera kring, ge input på, och vid behov utarbeta plan för hur vi skall förstärka vår kunskap i.

Detta ansvar kommer att cirkulera bland CELAM:s medlemmar för att upprätthålla och vidareutveckla CELAM:s tvärvetenskapliga blandning av teorier och metoder i gruppens forskning.

Eventuellt material till forskarseminarierna kommer att mailas ut ca 2 veckor innan aktuellt datum. Kom också ihåg att informera om det finns behov att delta via videolänk! Vi hoppas på många intressanta diskussioner!

Om du åker kommunalt – buss Blå Express mot Gråbo eller Stenared, hållplats Rågården.

Om du inte har inpasseringskort till Rågården anmäl dig till Åse Holl så hon kan skriva upp dig på besökslistan.
Viktigt att ta med giltig legitimation att visa i receptionen.

 ___________________________________________________________

CELAM-seminarium:

Seminarium inför haltidskontroll:  Christian Baudin
On the use of Static-99R in risk assessment of a mentally disordered sexual offender population in Sweden

Tisdag 1 september Kl 14.00 – 15.00
Lokal: Trubaduren
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan görs till Åse Holl senast måndagen den 31 augusti
Tfn 031-343 87 28

____________________________________________________________

CELAM-seminarium:

Forskarseminarium: Sepideh Olausson
Reflektioner över personcentrering inom hälso-och sjukvård

Tisdagen 8 september kl. 14.00-15.30
Lokal: Trubaduren
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan görs till Åse Holl absolut senast måndagen 7 september.
Tfn 031-343 87 28
____________________________________________________________

Halvtidsseminarium:

Christian Baudin :
On the use of Static-99R in risk assessment of a mentally disordered sexual offender population in Sweden


Torsdagen 10 september kl. 14.00-16.00
Lokal: Fysiologens konferensrum
Plats: Medicinaregatan 11
Allmänheten ombeds delta via Zoom. Länk kommer att mailas ut!.

Anmälan görs till Åse Holl absolut senast tisdagen den 8 september.
Tfn 031-343 87 28
____________________________________________________________

CELAM-seminarium:

Seminarium inför halvtidskontroll: Sabrina Doering 
Understanding anxiety at different ages and its relationship to adverse outcomes in early adulthood

Tisdag 15 september Kl 14.00 - 15.30
Lokal: Hållö
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan görs till Åse Holl absolut senast måndagen den 14 september.
Tfn 031-343 87 28

____________________________________________________________

Disputation

Tova Bennet:
Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd


Fredag 25 september
Kl 10.00 - 13.00
Lunds Universitet/zoom-länk kommer mailas ut!
____________________________________________________________

Halvtidsseminarium:

Sabrina Doering:
Understanding anxiety at different ages and its relationship to adverse outcomes in early adulthood

Torsdag 1 oktober 
Lokal:
Plats: 

Anmälan görs till Åse Holl absolut senast tisdagen den 29 september.
Tfn 031-343 87 28 
____________________________________________________________

CELAM-seminarium:

Forskningsseminarium Märta Wallinius och Stephanie Klein Tuente:
V-RAPT

Dag: Tisdag 6 oktober
Tid: Kl 14.00 - 15.30
Lokal:Hållö

Anmälan görs till Åse Holl absolut senast måndagen den 5 oktober.
Tfn 031-343 87 28

____________________________________________________________

CELAM-seminarium:

Forskningsseminarium Hedvig Krona:
On lifetime violent criminality in a Swedish forensic psychiatric cohort

Dag: Tisdag 29 oktober
Tid: Kl 14.00 - 15.30
Lokal: Hållö

Anmälan görs till Åse Holl absolut senast måndagen den 28 oktober.
Tfn 031-343 87 28
____________________________________________________________

CELAM-seminarium:

Forskningsseminarium Sebastian Lundström:
On the perception dysfunction and suffering in autism and their possible role for the dramatic increase in prevalence

Dag: Tisdag 10 november
Tid: Kl 14.00 - 15.30
Lokal: Hållö

Anmälan görs till Åse Holl absolut senast måndagen den 9 november.
Tfn 031-343 87 28
____________________________________________________________

CELAM-seminarium:

Seminarium inför disputation: Carl Delfin
Disinhibition: neurobiologi, neurokognition och beteende

Dag: Tisdag 8 december
Tid: Kl 14.00 - 15.30
Lokal: Hållö

Anmälan görs till Åse Holl absolut senast tisdagen den 7 december.
Tfn 031-343 87 28
____________________________________________________________

Disputation

Carl Delfin:
Disinhibition: neurobiologi, neurokognition och beteende


Dag: Torsdag 10 december
Tid: Kl 13.00 - 17.00
Lokal: Arvid Carlsson
Medicinaregatan 3

____________________________________________________________

Disputation

Thomas Hartvigsson

Explorations of the relationship between the right to make decisions and moral responsibility in healthcare

Fredag 11 december
Kl. 13.15 – 16.00
sal J222, Humanisten, Renströmsgatan 6 
zoom-länk kommer mailas ut!
____________________________________________________________