Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en skylt med det tyska ordet willkommen
Länkstig

Tyska, Tysk efterkrigslitteratur II

Kurs
TY2115
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13260
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13261
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen behandlar den tyska efterkrigslitteraturen utgående från texter som påverkat både den offentliga debatten och den tyska litteraturhistorieskrivningen. Den offentliga debatten har kretsat kring frågeställningar om förhållandet mellan t ex Auschwitz och efterkrigslitteraturen, om skuld och oskuld, om den tyska delningen och återföreningen, om konservatism och avantgarde.

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om hur vissa teman markerar och fungerar som övergångar i den tyska efterkrigslitteraturen och utveckla din förmåga att analysera och resonera kritiskt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Filosofie kandidatexamen, varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande förkunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…