Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en skylt med det tyska ordet willkommen
Länkstig

Tyska, Författarskap I

Kurs
TY2122
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Denna kurs ger en inblick i modern tysk litteratur med utgångspunkt i ett specifikt författarskap. Kursen behandlar författarskapets centrala frågeställningar och undersöker dessa ur ett berättarteoretiskt och litteraturhistoriskt perspektiv. Särskild tonvikt läggs vid berättandes betydelse för historie- och identitetsskapande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (alternativt 180 hp inklusive ett självständigt arbete på 15 hp på fördjupningsnivå), varav 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…